Коонференция на тема “Логически модели”

На 1 и 2 септември в заседателната зала в сградата на ИИОЗ на бул. “Патриарх Евтимий” № 6 ще се проведе конференция, организирана от секция “Логически системи и модели”.

Програмата на кофенренцията може да видите тук.

Заповядайте!

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН в Хоризонт 2020

Институтът за изследване на обществата и знанието е сред 10те най-добре представящи се академични институции в България , финансирани през текущия програмен период по програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз “Хоризонт 2020”.

Топ 10 бенефициенти на ЕС финансиране, предоставено в Хоризонт 2020

Име

Брой участници Финансиране от  ЕК

(млн. евро)

Софийски  университет  „Св. Климент Охридски“

6

1.1

Онтотекст АД

3

0.75

Институт по  информационни и комуникационни технологии при БАН

5

0.68

Технически университет -София

2

0.59

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

6

0.56

Издателство  „Пенсофт“

3

0.55

Етем България

1

0.54

Сдружение „Черноморски изследователски енергиен център“

4

0.52

Технически университет – Варна

1

0.51

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

3

0.4

Източник: Европейска комисия

https://dub120.mail.live.com/mail/ViewOfficePreview.aspx?messageid=mgM1o7Hhda5hG-yQAjfeM0vA2&folderid=flinbox&attindex=0&cp=-1&attdepth=0&n=23206753

Нов брой на списание “Философски алтернативи”

Filosofski_3_2016_cover

Списание „Философски алтернативи“ 3/2016/

Тема на броя: HOMO LUDENS

Водеща: Иванка Стъпова

ЕСТЕТИКА НА ИГРАТА: ФИЛОСОФСКИ ПОДХОДИ

Искра Цонева – Играта като свобода от принуда – условие за естетическа наслада

Лазар Копринаров – Хосе Ортега-и-Гасет: Играта като себенадмогване и разтоварване от действителността

Огнян Касабов – Труд и игра: бележки към една политическа икономия на естетическото

Силвия Борисова – Да поиграем на хетеротопии. Коментар към концепцията на Жак Рансиер за естетическата хетеротопия

HOMO LUDENS: ЛИЦА И МАСКИ

Галин Пенев – Карнавалната игра (Лосев versus Бахтин)

Иванка Стъпова – Играта (или драмата) на екстремния самотник

Кристиян Енчев – Игрови аспекти на трансценденталните схематизации

Иван Колев – Homo ludens като homo futuristicus

Вяра Попова – Употреби на игровото и метаморфози на Homo ludens

ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА В ИЗКУСТВОТО

Иван Попов – Легитимността на правилата в изкуството

Правда Спасова – Изкуството като игра за възрастни – от дадаизма до Ан Уейуей

ЛИТЕРАТУРНАТА ИГРА: СЪЛЗИ И СМЯХ

Пламен Антов – ЛИТЕРАТУРНАТА ИГРА, или как играе юношеско-приключенската литература

Николай Турлаков – Песента на чановете – „най-красноречивият език на миналото“

Нина Димитрова – Едипова трагика и аутизъм в българската литература (из историята на един дебат)

Нонка Богомилова – Игра за двама (по „Шахматна новела“ от Стефан Цвайг)

ЕСТЕТИКАТА ВЪВ ФОРУМИ И КНИГИ

Андрей ЛешковРомантиката и романтизмът. Научна конференция „Естетика на романтизма“

Силвия Борисова – Учредяване на Българско философско общество

Невена Крумова – Кино и философия – едно фантастично предизвикателство

Иванка Стъпова– Фантастичните игри на светлината

Кристиян Енчев – Котката на Шрьодингер: главно действащо лице в субатомната фикция на Милена Николова

Този брой на списанието се издава с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. 

_-_tif

Финал на фотоконкурса по проект EXCEPT

CfMbxdXW4AEu22F Ако искате да видите каква е гледната точка на младите хора от различни европейски страни, за това какво означава да пораснеш и “Да станеш възрастен днес”, разгледайте снимките, определени като победители от трите месеца на фотоконкурса по проект ЕКСЕПТ. България също има свой представител. Може да дадете Вашия глас (like) за тези снимки, които смятате, че най-добре отговарят на идеята на конкурса. Три от снимките с най-много харасвания ще спечелят парична награда.

Вашият глас може да дадете във Фейсбук страницата на проекта: https://www.facebook.com/excepteu/photos/?tab=album&album_id=1047386512006138

ИИОЗ при БАН обявява конкурс за докторанти

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

 

ОБЯВА

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН СЪОБЩАВА, ЧЕ СЪС ЗАПОВЕД № 1-85/01.07.2016 г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАН Е ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 1. СОЦИОЛОГИЯ /направление 3.1./  – 1  място  редовно обучение и 1 място задочно обучение
 2. ФИЛОСОФИЯ /Естетика/ – 1 място  редовно обучение и 1 място задочно обучение за секция „Култура, естетика, ценности”
 3. ФИЛОСОФИЯ / „Логика” – шифър 05.01.05/ – 1 място редовно обучение за секция „Логически системи и модели”
 4. ФИЛОСОФИЯ /”Етика”/ – 1  място  редовно обучение за секция „Етически изследвания”
 5. ФИЛОСОФИЯ / „Философия на науката”/ – 1 място редовно обучение
 6. ФИЛОСОФИЯ / „Философия на културата, политиката, правото и икономиката”- религия/ – 1 място редовно обучение за секция „Религия, вярвания, светоглед”
 7. ФИЛОСОФИЯ /”Онтология” / 1 място редовно обучение
 8. ФИЛОСОФИЯ /”Теория на познанието” / 1 място редовно обучение
 9. НАУКОЗНАНИЕ 1 място редовно обучение за секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА НА ИИОЗ, В КОЕТО СЕ ПОСОЧВА СПЕЦИАЛНОСТТА,  ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ И ЧУЖДИЯТ ЕЗИК, ПО КОЙТО ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА  ИЗПИТ.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГАТ:

 1. АВТОБИОГРАФИЯ;
 2. ДИПЛОМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”;
 3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, АКО ДИПЛОМАТА Е ИЗДАДЕНА ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ;
 4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО;
 5. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
 6. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА В ЦО НА БАН /бул. „Цариградско шосе”125, бл. 26/;
 7. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА по сметката на ИИОЗ.

Кандидатите за конкурса заплащат такса за подаване на документите за участие в конкурса в размер на 30 лева, която се събира в Центъра за обучение при БАН. За допускане до кандидатски изпит по специалността се заплаща такса в размер на 20 лева по сметката на ИИОЗ /Съгласно Решение на Ръководството на БАН – Прот. №29/29.07.2003г./

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е ОТ 15.08.2016 Г. ДО 14.10.2016. Г.

1 2 3 64