Нови попълнения в библиотеките на ИИОЗ

Библиотеките на ИИОЗ-БАН са обновени с пет нови ценни издания, които ще бъдат полезни на философи, социолози и науковеди. Това стана възможно благодарение на усилията на нашите колеги – докторант Гергана Тодорова и научен ръководител доц. дфн Татяна Батулева, докторант Теодора Цветкова и научен ръководител проф. дсн Людмила Иванчева.    

» Read more

Проф. дсн Таня Неделчева

  Таня Неделчева, студия, съставителство, бележки БЪЛГАРСКА НАРОДОПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА   (антология) Изучаването на редица народопсихологични оценки за спецификата на политическите отношения, за образа на политика в съзнанието на традиционния българин, за трансформиране на ценностите в този аспект, вникването в миналото ще способства за по-дълбокото навлизане в особеностите на нашето политическо настояще. Именно тоталната политизация на социалния живот е основната причина […]

» Read more

Тържествена церемония по връчване на Почетен знак с лента на Института за изследване на обществата и знанието при БАН

На 12 февруари в зала 207 на Българска академия на науките се проведе тържествено връчване на Почетен знак с лента на Института за изследване на обществата и знанието при БАН на архимандрит Емилиян Боцановки, удостоен с тази награда с решение на Научния съвет на ИИОЗ от 18.12.2018 година.                          […]

» Read more

Връчване на “Почетен знак с лента” на ИИОЗ на архимандрит Емилиян Боцановки

На 12 февруари (вторник) ще се проведе тържествено заседание на Научния съвет за връчване на “Почетен знак с лента” на ИИОЗ на архимандрит Емилиян Боцановки, удостоен с тази награда с решение на Научния съвет от 18.12.2018 година. Церемонията ще се състои от 14 до 16 ч. в зала 207 на Централно управление на БАН, където архимандрит Боцановски ще изнесе беседа на социална […]

» Read more

Конкурс за присъждане на награди на млад и утвърден учен в ИИОЗ – БАН

На основание Решение на Научен съвет на ИИОЗ, Протокол 3, точка 16 от 22.01.2019г., Института за изследване на обществата и знанието обявява Конкурс за присъждане на награди на млад и утвърден учен в ИИОЗ – БАН. Критериите за присъждане на наградите са утвърдени в Правилник за присъждане на награди на млад и утвърден учен в ИИОЗ – БАН, който е […]

» Read more

Конкурс за академични длъжности

ИИОЗ обявява конкурси за: професор по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози” – един; доцент по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Социология, за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” – един;  доцент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности” – […]

» Read more

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ЗАСЛУГИТЕ НА БЕРОНОВЦИ ЗА БЪЛГАРСКОТО РАЗВИТИЕ“   Институт за изследване на обществата и знанието при БАН   7.12. 2018 София бул. „Патриарх Евтимий“ №6   9.20- 9.30 Откриване – Проф. дфн Мартин Табаков – За заслугите на рода БЕРОН към България. Сесия – Петър Константинов – писател, учен, общественик – модератор проф. дфн Мартин Табаков 9.30 – 9.45 Гл.ас. д-р […]

» Read more
1 2 3 70