Еднодневен уъркшоп на тема “Философия на математиката и логиката” организира ИИОЗ

На 07.10.2016 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Института за изследване на обществата и знанието при БАН ще се проведе еднодневен уъркшоп на тема PHILOSOPHY OF MATHEMATICS AND LOGIC. 

Програмата на уъркшопа може да видите тук.

Среща по проект EXCEPT бе проведена между 21 и 23 септември 2016 г.

14359061_1243161445728870_801442550710851934_nМежду 21 и 23 септември в София се проведе среща на партньорите по Except project, изпълняван от екип учени от ИИОЗ. Министерство на труда и социалната политика бе домакин на първия ден от събитието, а заместник-министъра на труда и социалната политика Denitsa Sacheva, приветства участниците. Своите позиции относно ролята на публичните политики за младежкото включване в България и Европа изразиха представители на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), КТ “Подкрепа”, Младежка Мрежа на КТ “Подкрепа” и Национален младежки форум. Срещата продължи с дискусии относно работата на международния екип по проекта, резултати от които може да видите на интернет сайта на проекта, както и на страницата на ИИОЗ http://issk-bas.org/except-social-exclusion-of-youth-in-europe/

14441159_1243162139062134_485964311138149081_n 14484778_1243162615728753_5723781505762755004_n

 

Семинар на тема „Party Systems, Political Order and Constitutional Reforms: Experiences and Perspectives of the Balkan Countries“ бе проведен в периода 8-10 септември 2016 г.

img_20160910_092709В периода 8-10 септември ИИОЗ организира и проведе съвместно с колеги от Македонската академия на науките и изкуствата (МАНУ) семинар на тема „Party Systems, Political Order and Constitutional Reforms: Experiences and Perspectives of the Balkan Countries“. Работният семинар е част от инициативите и научните форуми в рамките на проект „Балкански перспективи на Европейската интеграция“, в който партньори са БАН и МАНУ. Проектът се изпълнява от българска страна от екип на ИИОЗ, а от македонска – от Центъра за стратегически изследвания към МАНУ. Учените от двете академии проведоха задълбочена дискусия по проблемите и перспективите на политическото развитие и европейската интеграция в България и Македония. От Македония участие в семинара взеха академик Владо Камбовски, ръководител на проекта„Балкански перспективи на Европейската интеграция“, академик Таки Фити, президент на МАНУ и проф.д-р Светомир Шкарик.

img_20160909_09201020160909_091818

Представители на заинтересовани страни от девет европейски държави ще дискутират ролята на публичните политики за включването на младежите на пазара на труда

На 21 септexceptември 2016 г. Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН организира международна конференция, посветена на ролята на публичните политики за включването на младите хора на пазара на труда. В рамките на събитието участие ще вземат учени и експерти от България, Естония, Германия, Обединеното Кралство, Полша, Гърция, Италия, Швеция и Украйна.

Конференцията е част от проект „EXCEPT“ (Социално изключване на младите в Европа: кумулативни препятствия, стратегии за справяне, ефективни политики и трансфер), финансиран по програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ по грантово споразумение № 649496.

Повече информация за проект EXCEPT може да бъде открита на интернет страницата на проекта (http://www.except-project.eu/), както и на интернет страницата на Института за изследване на обществата и знанието при БАН (http://issk-bas.org/except-social-exclusion-of-youth-in-europe/).

Конференцията се провежда с любезното съдействие на Министерството на труда и социалната политика, което ще бъде домакин на събитието.

Нов брой на списание “Философски алтернативи”

New Image

Списание „Философски алтернативи“ 4/2015

Водещи: Камелия Жабилова и Николай Михайлов

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ЕТИЧЕСКИ РАКУРСИ

Ivan Cerovac – Epistemic Value of Public deliberation in a Democratic Decision-мaking Process

Елена Петрова – Етика на грижата: теоретичен подход и проекция

Николай Михайлов – Етика и екология – проблеми на интердисциплинността

 

ОКОЛО ХАЙДЕГЕР

Мартин Хайдегер – Два текста за „преодоляването на естетиката“

Красимир Делчев – Възнамеряваното от Хайдегер „преодоляване на естетиката“ и някои възражения срещу него

Николай Узунов – Взаимоотношението между поезия и философия. (Мартин Хайдегер. Случаят „Хьолдерлин“)

 

О/ПОЗИЦИИ

Галин Пенев – Възможно ли е дуалистично християнство?

Анани Стойнев – По повод един „принос“

Ерика Лазарова – За една „ария на клеветата“

 

ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ ДИЗАЙН – PRO & CONTRA

Христо Гагов – Има ли Разум във вселената? Интелигентният дизайн – играч без акредитация на терена на теоретичната биология

Лилия Гурова – Интелигентният дизайн: какво той е и какво не е и как обикновен непрофесионализъм компрометира родната философия (и наука)

 

100 ГОДИНИ ОТ ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА НА АЛБЕРТ АЙНЩАЙН

Anguel S. Stefanov – What Was Einstein’s „Biggest Mistake in Life“?

 

БЪЛГАРСКИ ФИЛОСОФСКИ АРХИВ

Александра Трифонова – Размисли на Леонард Нелсон за етичното и религиозното светоразбиране в превод на Валентина Топузова-Торбова

 

КНИГИ

Татяна Батулева – Етика и развитие : един български прочит

Вяра Николова – Евристичен поглед върху историята

1 2 3 65