Бежанците в представите на българите – страхове, разбиране и съпричастност