Бланки

Заявление за командировка на служителите на Институт за изследване на обществата и знанието (DOC)

ИС “Кадри” – Професионална биография (DOC)

Заявление за отпуск на служителите на Институт за изследване на обществата и знанието (DOC)

Бланка CV за учените от Институт за изследване на обществата и знанието (DOC)

Бланка на ИИОЗ (DOC)

Деклрация (DOC)

Предложение за поемане на финансово задължение