Дневен ред

На 05.05.2015 г. (вторник) от 14,00 часа в заседателната зала на ул. „Московска” 13а ще се състои заседание на Научния съвет.
Дневният ред е достъпен тук

На 07.04.2015 г. (вторник) от 14.00 часа в заседателната зала на ул. „Сердика” 4 ще се състои заседание на Научния съвет. Дневният ред е достъпен тук