Докторанти

Тошко Кръстев – Свободен докторант, секция “Публични политики и социални промени”

Андрей Лешков – Свободен докторант, секция “Култура, ценности и морал”

Ваня Савова Свободен докторант, секция “Култура, ценности и морал”

Жанета Христова – Редовен докторант, секция “Религия, вярвания и всекидневен живот”

Зоя Христова–Димитрова Редовен докторант, секция “Култура, ценности и морал”

Севим Тахир – Редовен докторант, секция “Социален контрол, отклонения и конфликти”

Сергей Методиев – Задочен докторант, секция “Религия, вярвания и всекидневен живот”

Катерина Бонева – Редовен докторант, секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации”

Лъчезар Няголов – Редовен докторант, секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации”