Предстоящи


 

 

 

 

“Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС”

 

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН в сътрудничество с Фондация „Конрад Аденауер“ организира конференция на тема:”Ценности, структури и институции в България – 10 години след приемането на страната в ЕС”.

Конференцията ще се проведе на 01.12.2017 г. от 09:00 ч. в зала „Перла“ в хотел Даунтаун, бул.Васил Левски 27А.

В рамките на форума ще бъдат представени резултатите от актуални изследвания и ще бъде проведена дискусия с представители на гражданския сектор и на академичната общност от Германия, Македония и България. Ще присъстват експерти, депутати и представители на правителството и бизнеса, които ще обсъдят цялостния напредък след присъединяването на България към ЕС, в области като социална структура и неравенство, икономическо развитие и социална солидарност, политически ред и институции, прозрачност и отчетност на институциите и на политическите процеси.

За допълнителна информация, свързана с организацията на събитието, може да се обръщате към Диана Петрова и Светлана Александрова  – сл. тел: 0888026424, e-mail: institutesk@gmail.com

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

CONTEMPORARY PHILOSOPHY – problems, trends, perspectives

28 August – 02 September, Varna, Bulgaria

Organized by:

Organized by:

Institute for the Study of Societies and Knowledge – Bulgarian Academy of Sciences

Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences

Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences

Faculty of Philosophy, University of Bucharest, Romania

Institute of Political Science and International Relations “Ion I.C. Brătianu”, Romania

Department of Philosophy, University of Liège, Belgium Institute of Philosophy, Slovak Academy of Sciences

 

Bulgarian Academy of Sciences

Institute for the Study of Societies and Knowledge

 

Place: Creative House of BAS in Varna, Bulgaria

 

Opening: 29 August 2017

 

The conference will bring together participants from several countries to discuss from philosophical point of view a range of problems of contemporary society, science, and art, starting from alternative logic and paradoxes of thought, going through some problems of the theory of education, art practices, and reaching to religion and politics, with a special focus on value conflicts and radicalism. The program of the conference is organized in the following main panels:

 

Contemporary Logical Problems – Solutions and Interpretations

Value Conflicts and Radicalism

Religion and Politics

Contemporary problems of analytic philosophy

Contemporary philosophical frameworks of the theory of education

Rationality and non-rationality in philosophy and science

 

The official language of the Conference is English.

We are glad you are part of this event!

Programme

Best regards,

 

Organizing committee

 

 

 

 

 

Международна научна конференция – РКИЦ – 20, 10, 2016:

ФИЛО­СО­ФИЯ, ГЕОПОЛИТИКА, БЪДЕЩЕ

(Философские концепции, ценности и ге­о­стратегические идеи в 21-ом веке),

посветена на 75 г. юбилей на проф. дфн, дпн Пет­ко Ганчев,

със съорганизатори РКИЦ-София, МВБУ,фондация“Славяни“и секция “Религия,вярвания,светоглед“ от ИИОЗ-БАН

На 20 октомври 2016 г. от 9,30 до 17,30 часа ще се състои международна академична конференция ФИЛОСОФИЯ, ГЕОПОЛИТИКА, БЪДЕЩЕ (Философские концепции, ценности и ге­о­стратегические идеи в 21-ом веке).

Място – РКИЦ –София, зала 204.

Участват:  учени от България, Австрия, Русия, Белорусия.

Организатори: Геополитически център Евразия; Фондация “Славяни” ; Международното висше бизнес училище (МВБУ); секция/катедра“Религия,

вярвания, светоглед“/ИИОЗ-БАН/ и РКИЦ- София,Россотрудничество.

Мениджъри/инициативен комитет: проф.д-р Георги Маринов –almag@abv.bg ; проф. дфн Нако Стефанов – nako54@mail.bg ; проф. дфн Стефан Пенов – dr.st.penov5776@gmail.com

—————————————————————————————————————-