Научен съвет

Председател

Проф. дсн Пепка Бояджиева pepka7@gmail.com
тел: 02/ 980 95 22

Заместник-председател

Проф. дсн Валентина Златанова, valentina.zlatanova@gmail.com

Доц. д-р Валери Личев vlichev_61@yahoo.com

Секретар

Доц. д-р Доротея Ангелова

Технически секретар

Любка Илиева

Списък на членовете на Научния съвет на ИИОЗ:

 1. Проф. д-р Анани Стойнев, ananis@abv.bg
 2. Доц. дсн Анна Мантарова, mantarovaa@abv.bg
 3. Доц. д-р Божидар Ивков, bivkov56@gmail.com
 4. Проф. дсн Валентина Златанова, valentina.zlatanova@gmail.com
 5. Доц. д-р Валери Личев (vlichev_61@yahoo.com )
 6. Проф. дфн Веселин Петровpetrov.vesselin@gmail.com
 7. Доц. д-р Георги Ангеловg_angelov@bas.bg
 8. Доц. д-р Доротея Ангелова
 9. Доц. д-р Емилия Маринова,  ema_marinova@abv.bg
 10. Доц. дсн Емилия Ченгелова
 11. Проф. дфн Иван Кацарскиpessoko@yahoo.com
 12. Доц. д-р Мария Желязкова
 13. Проф. дфн Мартин Табаков, marmatab@yahoo.com
 14. Доц. д-р Николай Михайлов
 15. Проф. дфн Нина Димитроваninaivdimitrova@abv.bg
 16. Проф. дсн Пепка Бояджиева pepka7@gmail.com
 17. Доц. д-р Росен Люцканов
 18. Проф. дсн Румяна Стоиловаrumiana.stoilova@gmail.com
 19. Доц. д-р Светла Колеваsvetlakoleva2002@yahoo.com
 20. Проф. дфн Стефан Пенов stefan_sal@mail.bg 
 21. Проф. дсн Таня Неделчева, inadim@dir.bg