Общо събрание

Председател

Доц. д-р Николай Михайлов
тел. 02/ 987 67 26,
mihailov_n@abv.bg
os.iioz.ban@gmail.com

Зам. председател

Проф. дсн Мая Келиян
mayakeliyan@gmail.com

Секретар

Доц. д-р Марияна Драганова
meriliny@gmail.com