Общо събрание

Председател

Доц. д-р Николай Михайлов
тел. 02/ 987 67 26,
mihailov_n@abv.bg
os.iioz.ban@gmail.com

Зам. председател

Доц. д-р Ерика Лазарова
erikal.sofia@yahoo.com

Секретар

Доц. д-р Марияна Драганова
meriliny@gmail.com