Атестация

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АТЕСТИРАНЕТО през 2015 г. на хабилитираните учени от ИИОЗ-БАН

Заповед на Директора за провеждане на атестация на хабилитирания състав на ИИОЗ

Заповед за подаване на документи по атестация на хабилитирания състав на ИИОЗ

РЕШЕНИЕ на НС за прилагането на резултатите от проведената атестация през 2014 и 2015, съответно, на нехабилитирания и хабилитирания научен състав на ИИОЗ върху трудово-правните отношения в ИИОЗ

Правила регламентиращи условията и реда за атестиране на учените от института за изследване на обществата и знанието при БАН

Атестационна карта за учените от Институт за изследване на обществата и знанието (2018) (DOC)

Mетодически указания за попълването на атестационната карта и доказателствения материал към нея (2018) (DOC)

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АТЕСТИРАНЕТО през 2018 г. на нехабилитираните учени от ИИОЗ-БАН