Научна юбилейна конференция „Науката в полза на обществото“

Секция „Публични политики и социални промени“ организира провеждането на Научна юбилейна конференция в чест на проф. д.с.н. Духомир Минев
„Науката в полза на обществото“ 
12.01.2018 год.,
9,30 ч., зала 207, ЦУ на БАН
С програмата на конференцията можете да се запознаете тук.