„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ”

(ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар

 

Субективно оправдаване и проблемът за непрозрачността

 

Лектор: докторант Радостина Минина

 редовен докторант в секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“

Семинарът ще се проведе на 25.04.2018 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4.  Отворен е за всички интересуващи се от темата

Заповядайте !