Директорът на Института за изследване на обществата и знанието при БАН, проф. дфн Веселин Петров взе участие в провелата се в Загреб двудневна (16 – 17 май 2019 г.) заключителна конференция по проект EDU-LAB New Danubian Governance in Labour market Relevance of Higher Education, подкрепен от INTERREG Danube Transnational Programme на ЕС. Конференцията под надслов „По-добри шансове за младите хора в Дунавския регион“ бе организирана от Европейската фондация за образование, Германия, и Фондация “Знание в работата”, Хърватия и събра партньорите на EDU-LAB и заинтересованите страни, за да отпразнуват постиженията на 2,5-годишния проект, включително разработването на Новия модел за управление на Дунав и акредитацията на професионалната бакалавърска програма в Словакия.