ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР

 

Атиняните и чужденците, които пребиваваха там, с нищо друго не обичаха да си пре-карват времето така, както да говорят или слушат някое ново учение” ( The Acts 17:21)

 

ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР     

 

Уважаеми колеги, Секция ”Религия, вярвания, светоглед”

 

ИИОЗ, БАН   продължава постоянния теоретичен СЕМИНАР по обща ТЕМА :

 

РЕЛИГИЯ – ЦЕННОСТИ – ИНТЕРКУЛТУРЕН ДИАЛОГ и  НИ

 

проект: “Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI век“.

 

ИНДИВИДУАЛНА ТЕМА: «Свободата на изразяване и религиозната свобода».

 

ДОКЛАДЧИК:     Доц., д-р Веселин Босаков.

 

Дискутант: проф.,дфн Ст. Пенов

 

Колегията от катедра ”Религия, вярвания, светоглед” и НИ група ”Религиозно-философски парадигми и интеркултурен диалoг” имат удоволствието да ви поканят: Заповядайте като участници или гости в четвър-тък – 19 октомври, 2017 г. 14,30 ч. в заседателната зала на ул.“Сердика“ 4.

 

 

ואָנעפּ   לאיתלאש   רוספורפ יעדמל רוטקוד           Зав.секция:      Проф., дфн. Ст.Пенов

Представяне на резултати от международен проект NEGOTIATE „Договаряне на възможностите за преодоляване на несигурността в ранните трудови кариери и изключеността от пазара на труда в Европа” в МТСП

 

 

 

На 6 октомври 2017г. чл.кор. Васил Николов заедно със зам. министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова откриха дискусия, посветена на проблемите за несигурността и изключеността от пазара на труда на младите хора в Европа. Дискусията беше организирана от Института за изследване на обществата и знанието при БАН в рамките на представянето на резултатите от международен изследователски проект с ръководител на българския екип проф.Румяна Стоилова. Проектът е финансиран от ЕК по програма Хоризонт 2020 и в международния консорциум участват учени от девет научни институции от Норвегия, Германия, Великобритания, Чехия, Швейцария, Испания, Гърция, Полша, Белгия.

В представянето на резултатите участваха освен българският екип по проекта и учени от международния екип, включително неговият координатор – проф. Бьорн Хвинден, както и представители на младежки организации, държавни институции, синдикати и работодатели. Бяха представени анализи на силните и слабите страни на политиките за насърчаване на младежката заетост в България и в Европа, в т.ч. на програмата Младежка гаранция. Обсъдени бяха резултати от изследвания сред младежи и работодатели, осъществени в рамките на проекта, показващи съществуващи разминавания между търсене и предлагане на пазара на труда. Негативното значение за работодателите от предходни епизоди на безработица е по-малко в сравнение с честата смяна на работа. Същевременно младите хора са готови често с готовност да сменят работата си, за да придобиват повече опит. Други теми, върху които учените от ИИОЗ при БАН и техните колеги представиха резултати, са за прехода на младежите към собствено семейство, за възможностите и бариерите за активно действие в различните страни, за субективната оценка на младежите за безработицата и последиците от нея, за формалната и неформалната подкрепа, която получават. Специално внимание бе отделено на ролята на образователните системи за преодоляването на ранната трудова несигурност. Поставяйки тези въпроси за публична дискусия, учените насочват към значението на мненията на младите хора и на работодателите за разработването на програми за намаляване на младежката безработица и на ранната несигурност на пазара на труда с участието на засегнатите страни. Чрез подобни проекти и публични прояви  БАН се утвърждава като надежден и важен партньор при разработване  на публичните политики в България.

За повече подробности и резултати от изследванията, посетете сайта на проект NEGOTIATE https://negotiate-research.eu/, както и сайта на ИИОЗ при БАН, който изпълнява проекта от българска страна: http://issk-bas.org/negotiate/

Секция „Етически изследвания“ Ви кани на шестия интердисциплинарен научен семинар от поредицата „Етиката в различни контексти“. Темата на семинара ще бъде „’Съвременни’ родилни техники – история, трансформация и политически залози“, представена от Мария Мартинова – доктор по философия. Събитието ще се състои на 4 октомври 2017 г., от 13:00 ч., в Залата на ИИОЗ, ул. „Московска“ №13а, ет. 2.

Каним всички заинтересувани от темата да се включат в дискусията!

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН организира международна научна работна среща за проблемите на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) бе домакин на международна научна работна среща за началото на 8-мата вълна на Изследването за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Българският екип – координиращ SHARE  се ръководи от гл. ас. д-р Екатерина Маркова и включва гл. ас. д-р Габриела Йорданова, доц. Васил Киров и Диана Ненкова. Срещата (25-27 септември 2017) бе открита от научния координатор на проекта проф. д-р Аксел Бьорш-Супан, Център за икономиката на живот на възрастните хора (MEA), Макс Планк Институт за социално право и социална политика, Мюнхен, Германия. Проф. Румяна Стоилова – директор на ИИОЗ-БАН изнесе встъпителна реч. SHARE включва международна панелна база данни за здравето, социално-икономически статус, социалните и семейни мрежи от повече от 123 000 лица (при проведени около 293,000 интервюта) от 20 Европейска държави и Израел (вълна 1 до 6) на възраст 50 или повече години. За първи път от създаването на SHARE през 2004 година, с подкрепата на Европейската комисия изследването се провежда и в България (вълна 7).

Около 100 учени участваха в срещата и обсъдиха предстоящата 8-ма вълна на изследването (2018-2019 година), която отново ще се провежда и в България.

Повече информация за самия проект може да намерите на адрес: www.share-umfrage.de;

http://www.share-project.org/; и http://issk-bas.org/share-survey-wave-7/

Институтът за изследване на обществата и знанието организира работна среща за проблемите на младите хора при прехода от образование към заетост

Проблемите, които срещат младите хора при прехода от образование към заетост, ще бъдат обсъдени на  международна научна работна среща, която ще се проведе на 6 октомври 2017 г. Дискусията се организира от Института за изследване на обществата и знанието – БАН в партньорство с представители на университети и изследователски организации от девет европейски държави. Работната среща е част от проект NEGOTIATE („Договаряне на възможностите за преодоляване на несигурността в ранните трудови кариери и изключеността от пазара на труда в Европа“), финансиран по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз.

 

Проектът се фокусира върху младежката безработица, ефектите на несигурността при започване на първа работа върху живота на младите хора и възможностите за тяхното преодоляване. За първи път ще бъдат представени резултатите от допитване до работодателите за наемането на нови служители от България, Швейцария, Норвегия и Гърция, за различни професии и браншове – банково дело, информационни технологии, медицински сестри, механици и сервитьори.

 

Работната среща ще се проведе на 06 октомври 2017 г. от 14:30 ч. в конферентната зала на Министерството на труда и социалната политика.

За участие са поканени представители на изпълнителната власт, работодателските организации, синдикатите, журналисти.

 

Заявки за участие в срещата се приемат до 29.09.2017г. на е-мейл: institutesk@gmail.com

Повече информация за самия проект може да намерите на адрес: http://issk-bas.org/negotiate/http://issk-bas.org/negotiate/, също и на https://blogg.hioa.no/negotiate/.

1 2 3 78