Научна конференция “Градът и селото: необходимото равновесие в модерния свят”

Секция “Общности и идентичности” при Института за изследване на обществата и знанието и Българската социологическа асоциация организират научна конференция “Градът и селото: необходимото равновесие в модерния свят”.
Конференцията ще се проведе на 3 декември 2014 г. (сряда) в София.

Каним и младите колеги студенти и докторанти да участват в младежката сесия на конференцията.

Моля, изпращайте своите заявки за участие до 15 ноември 2014 г., придружени със заглавие на доклада и информация за институционалната ви принадлежност на гл. ас. д-р Галина Колева (galyak@gmail.com) и гл. ас. д-р Дона Пикард (dona.pickard@gmail.com).

Допълнителна инфорамция

Национална научна конференция на тема „25 години: Какво?“

Секция „Социални теории, стратегии и прогнози“,
Институт за изследване на обществата и знанието – БАН
организира по случай 25 годишнината от 10 ноември 1989 г.

национална научна конференция на тема 25 години: Какво?

Конференцията ще се състои на 5 ноември, сряда, от 9.30 часа в семинарната зала на ИИОЗ – БАН, бул. Патриарх Евтимий 6.

Заявки за участие се приемат до 29 октомври 2014 г. на електронен адрес:socialtheoriessissk@gmail.com

Заявките трябва да съдържат тема и кратко резюме (до половин страница) на доклада. Предвижда се публикуване на докладите.

ПОКАНА

Конференция на тема: “Наука и познание”

Секция “Онтологически и епистемологически изследвания” и секция “Философия” към СУБ имат удоволствието да ви поканят на традиционната конференция Философията като призвание на тема:“Наука и познание”, която ще се проведе на 17 и 18 ноември 2014 г. и ще бъде посветена на паметта на Иван Пунчев.
Мястото на конференцията ще съобщим допълнително.
Заявки, включващи тема и кратко резюме изпращайте до 7 ноември 2014 г. на имейл адресv__koleva@abv.bg  или vili75koleva@abv.bg

Публична лекция на доц. Николай Милков

Заповядайте на публичната лекция на доц. Николай Милков по повод 145-годишнината на БАН на 15 октомври 2014 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на ул. Московска 13А.
Темата на лекцията е “Кантовия енциклопедичен обрат”.