Нова книга в престижно западно издателство

Нова книга в престижно западно издателство

Излезе от печат книгата Dynamic Being: Essays in Process-Relational Ontology в престижното издателство Cambridge Scholars Publishing под съ-редакцията на нашия колега проф. Веселин Петров. Виж http://www.cambridgescholars.com/dynamic-being
Това е обемисто издание, посветено на развитието на теорията на динамичните и процесуалните онтологии, както и на редица приложения на тези онтологии в различни области на науката. Книгата е предимно философска, но и с интердисциплинарен характер. Автори са видни онтолози и специалисти в различни области на науката от цял свят. Радостното е, че сред тях има и български автори: освен проф. Веселин Петров (ИИОЗ), това са също и доц. Росен Люцканов (ИИОЗ), проф. Димитри Гинев (СУ), проф. Димитър Вакарелов (СУ) и проф. Галя Ангелова (БАН).
Да им пожелаем на добър път и нови успехи!

petrov

Уоркшоп по Българо-швейцарски изследователски проект

На 18 август 2015 г. се проведе уоркшоп по Българо-швейцарски изследователски проект в Института за изследване на обществата и знанието при БАН.

 

Logical Systems and Models International Workshop

orotea

Department of
Logical Systems and Models
Institute for the Study of Societies and Knowledge
Bulgarian Academy of Sciences

organizes a workshop with international participation

The workshop will take place on 24th of August 2015 in the building of the institute that is on 6,“Patriarch Evthimii” blvd., the main hall.

PROGRAMME

14.30 – 15.15 Marcin Milkowski “Robustness and Integration of Multiple Incompatible Models”
15.15 –15.30 Break
15.30 – 16.15 Krystyna Bielecka “Ludwik Fleck’s Account of Science and the Cognitive Science of Science”

ORGANIZING COMMITTEE:
Head of the organizing committee – Assoc. Prof. Doroteya Angelova
Members of the organizing committee:

Assoc. Prof. Nikolay Obreshkov Assoc. Prof. Christian Enchev

Prof. Martin Tabakov

Assoc. Prof. Rosen Lutskanov

Д-р Теодора Карамелска с награда за ярки постижения в областта на превода на хуманитаристика

Гл. ас. д-р Теодора Карамелска, отговорен секретар на сп. “Социологически проблеми”, бе отличена с наградата за ярки постижения в областта на превода на хуманитаристика от Съюза на преводачите в България за превода и от немски език на Георг Зимел „Фрагментарният характер на живота“. Издателство „Критика и хуманизъм“, 2014.

Честито и нови успехи!