Пресконференция „Състоянието на семейната политика на територията на столицата и възможности за нейното подобряване“

На 28 октомври, вторник, от 12 часа в зала 1 на втория етаж на Столичната община,  ул „Московска“ №33 Институтът за семейна политика (ИСП), Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ – БАН) и Столична община ще представят на пресконференция предложения за нови политики и услуги в София за подкрепа на семействата. Пресконференцията е по повод приключването на проекта „Състоянието на семейната политика на територията на столицата и възможности за нейното подобряване“.

В пресконференцията ще участват заместник кмета на София Албена Атанасова, Христина Христова – председател на Института за семейна политика и ръководител на проекта, проф. дсн Румяна Стоилова – директор на Института за изследване на обществата и знанието при БАН с колектив от автори на социологическото изследване по темата на проекта.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община по програма „Европа“, 2014 г.

Научна конференция “Градът и селото: необходимото равновесие в модерния свят”

Секция “Общности и идентичности” при Института за изследване на обществата и знанието и Българската социологическа асоциация организират научна конференция “Градът и селото: необходимото равновесие в модерния свят”.
Конференцията ще се проведе на 3 декември 2014 г. (сряда) в София.

Каним и младите колеги студенти и докторанти да участват в младежката сесия на конференцията.

Моля, изпращайте своите заявки за участие до 15 ноември 2014 г., придружени със заглавие на доклада и информация за институционалната ви принадлежност на гл. ас. д-р Галина Колева (galyak@gmail.com) и гл. ас. д-р Дона Пикард (dona.pickard@gmail.com).

Допълнителна инфорамция

Национална научна конференция на тема „25 години: Какво?“

Секция „Социални теории, стратегии и прогнози“,
Институт за изследване на обществата и знанието – БАН
организира по случай 25 годишнината от 10 ноември 1989 г.

национална научна конференция на тема 25 години: Какво?

Конференцията ще се състои на 5 ноември, сряда, от 9.30 часа в семинарната зала на ИИОЗ – БАН, бул. Патриарх Евтимий 6.

Заявки за участие се приемат до 29 октомври 2014 г. на електронен адрес:socialtheoriessissk@gmail.com

Заявките трябва да съдържат тема и кратко резюме (до половин страница) на доклада. Предвижда се публикуване на докладите.

ПОКАНА

Конференция на тема: “Наука и познание”

Секция “Онтологически и епистемологически изследвания” и секция “Философия” към СУБ имат удоволствието да ви поканят на традиционната конференция Философията като призвание на тема:“Наука и познание”, която ще се проведе на 17 и 18 ноември 2014 г. и ще бъде посветена на паметта на Иван Пунчев.
Мястото на конференцията ще съобщим допълнително.
Заявки, включващи тема и кратко резюме изпращайте до 7 ноември 2014 г. на имейл адресv__koleva@abv.bg  или vili75koleva@abv.bg