Семинар на тема: “Spaces of information states”

Заповядайте на 17 септември (сряда) от 14.30 на семинара, организиран от секция „Логически системи и модели” в залата на бул. „Патриарх Евтимий” №6.
Доклад на тема “Spaces of information states” ще изнесе Vit Puncochar от Чешката Академия на Науките.

Представяне “Наративът на левия радикализъм”

Заповядайте на 9 септември от 17.30 часа в сградата на Института за изследване на обществата и знанието при БАН на бул. Патриарх Евтимий №6, на премиерата на e-книгата, издадена от Академично издателство “Марин Дринов” – основно преработен вариант на дисертацията на гл. ас. д-р Димитър Ганов “Наративът на левия радикализъм”. Книгата ще бъде представена от проф. дфн Иван Кацарски.

ganov

Среща на Директора на Института за изследване на обществата и знанието, проф. Румяна Стоилова с участници в 43-ия конгрес на Международната транспортна федерация

На 13 август 2014 г. в Централната сграда на БАН се състоя среща на Директора на Института за изследване на обществата и знанието, проф. Румяна Стоилова с участници в 43-ия конгрес на Международната транспортна федерация (МТФ). На конгреса в София присъстват 2000 делегати – представители на транспортни работници от 116 страни от цял свят. Конгресът се провежда под мотото: “От глобална криза към глобална солидарност: Транспортните работници отговарят на удара!”. Срещата се проведе по инициатива на сдружение “Младежки форум 21 век” към КНСБ.

Срещата беше открита от проф. Р. Стоилова, която в изказването си набеляза основните проблеми, свързани със заетостта и равенството между половете, по които в Института се провеждат непрекъснати научни изследвания включително и сравнителни европейски анализи. Ключов фактор за неравенствата между половете се явява образованието, което има съществена роля например за възможностите за връщане на работа след раждане и отглеждане на малко дете, както и за достигане до ръководни позиции. Изследователите проследяват негативната тенденция на изравняване на броя на момчетата и момичетата при ранното отпадане от училище. Учените от ИИОЗ имат предходен опит в сътрудничеството със синдикатите при изготвянето на „Кодекс за етично поведение на водачите“ в „Столичен електротранспорт“ ЕАД през 2012 г. Има готовност и за провеждането на изследване във връзка с проблема за насилието на работното място, повдиган като тревожен от работещите жени в транспорта. Доц. Мария Желязкова от ИИОЗ се спря на въпроса за въздействието на политиките върху общественото развитие и нуждата от целенасочени политики за коригиране на негативните ефекти от общественото развитие върху младите хора, жените и уязвимите групи в обществото. Тя аргументира необходимостта от промяна и корекция на политиките, довели до глобалната финансова криза на базата на непредубени експертни анализи.

В дискусията бяха зададени и въпроси относно ролята на жените в науката и политиката. Беше проявен интерес и към публикациите на учени от ИИОЗ по въпроса за равенството на половете. Проф. Стоилова отбеляза, че всеки заинтересован по темата може да получи достъп до библиотеките на Института за изследване на обществата и знанието и да се запознае с научната дейност по проблемите на неравенствата, дискриминацията и социалната политика. При интерес учените имат готовност да организират по-нататъшни срещи и дискусии по теми, интересуващи жените в различни сфери на икономиката в т.ч. на работещите в транспорта.

ИИОЗ-БАН обявява конкурс за фирми-изпълнители във връзка с извършването на частичен ремонт

ИИОЗ-БАН обявява конкурс за фирми-изпълнители във връзка с извършването на частичен ремонт на покривните конструкции на цялата сграда на ул. „Московска” 13. Кандидатстващите фирми трябва да представят:
притежание на сертификат ISO 9001:2008, членство в Камарата на строителите, актуално състояние на фирмата. Описанията на изискваните СМР се намират в ИИОЗ – БАН.

Документите се подават в канцеларията на Института на адрес ул. „Московска” 13А, втори етаж, като крайният срок е 18.08.2014 г.

От Ръководството на ИИОЗ