Покана за семинар

Секция “Социални теории, стратегии и прогнози” и Секция “История на философските и научните идеи” имат удоволствието да Ви поканят на семинар с гост-лектор доц. д-р Хенриета Шербан от Института по политически науки и международни отношения – Румъния, който ще се проведе на 07 юни 2016 от 11 часа в заседателната зала на ИИОЗ на ул.”Московска” 13 А.

Темата на доклада: Democratization in Romania

Очакваме Ви!

Нов брой на списание “Философски алтернативи”

korica02Списание „Философски алтернативи“ 2/2016

Тема на броя: ФИЛОСОФИЯ И ПОЗНАНИЕ

Водещи: Юлия Васева и Доротея Ангелова

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

НАУКА, ЦЕННОСТИ, ПОЗНАНИЕ

Ангел С. Стефанов – Науката като ценност и ценности за науката

Асен Димитров – Попър и йерархичната каузалност като матрица на интелигентността

Антон Дончев – Положителната роля на субективния фактор в науката: защита срещу Попъровата критика на субективистката вероятност

Мила Маринова – Невробиологични основи на човешките ценности

Енгелсина Тасева – Някои специфични аспекти на ценностната рационалност в науката

Венцеслав Кулов – За една логическа грешка, свързана с термините „познание“, „свобода“, „справедливост“ и „демокрация“

 

В ПАМЕТ НА ЯКО ХИНТИКА

Яко Хинтика   Спектър на логиките на задаване на въпроси

Росен Люцканов – Яко Хинтика. Логиката и философията на математиката през втората половина на ХХ век

 

ФИЛОСОФИЯ НА СПОРТА

Боряна Ангелова-Игова, Петя Миланова-Дикова – Тялото машина

 

КИНО И ЕЗИК

Iona Pelovska – The Question of Cinema: Myth, Prophecy and Technology

 

ДИСКУСИЯ

Георги К. Маринов – Интелигентният дизайн и съвременната еволюционна биология

 

СЪБИТИЯ

Антон Дончев, Мила Маринова, Лилия Гурова – ХV международен конгрес по логика, методология и философия на науката

Любомир Сирков – Кръгла маса на тема „Може ли егоизмът да бъде добродетел?“

Стефан Ем. Николов – Нобеловият комитет отдаде признание на наратива като литература

Нонка Богомилова – Интелектуалци пред сфинкса на Времето

Кирил Попов – Пантеизмът на Фернандо Песоа

Проф. дфн Веселин Петров – първият учен от ИИОЗ при БАН, носител на награда за наука “Питагор”

За първи път учен от Института за изследване на обществата и знанието при БАН – проф. дфн Веселин Петров – става носител на престижната награда “Питагор” на Министерството на образованието и науката в категорията за утвърден учен в областта на хуманитарните и обществени науки. Това е голямо постижение както за самия него, така и за целия Институт.
13230080_1593964550913865_6176870736527940059_nПроф. дфн Веселин Петров, доктор на философските науки, е Изпълнителен директор на борда на Международната организация за процесуална философия и съосновател на Европейската организация за процесуална философия. Участва в редколегиите на 2 чуждестранни научни списания. За последните три години основните постижения на проф. Петров са в областта на съвременната процесуална онтология и нейните приложения. Публикациите му в периода 2013-2015г са първото цялостно изследване на процесуалната онтология в българската философска литература и сред едни от първите монографични изследвания в конкретната област на приложната процесуална онтология. Изследванията му са фокусирани в развитие на теорията на динамичните и процесуално-релационните онтологии, във философския смисъл на понятието, както и върху приложението на тези онтологии в самата философия и в различни области на науката.

768x432 1135f37292b83a82d3a659af339e0a13

Покана за теоретичен семинар

Уважаеми колеги, Секция ”Религия, вярвания, светоглед” – ИИОЗ, БАН  продължава постоянния теоретичен СЕМИНАР на 26 май 2016 от 14,30 ч. по обща тема: РЕЛИГИЯ – ЦЕННОСТИ – ИНТЕРКУЛТУРЕН ДИАЛОГ и НИ проект: “Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI век“. 

ИНДИВИДУАЛНА ТЕМА:

“Информационно-пространстве­но-вре­ме­вия континуум на универсума( Загадки на Твореца и творението)”.

Докладчик на семинара – Доц., д.ик.н Ради Кабаиванов

Дискутант: проф.дфн,дпн Петко Ганчев.

зав.секция: проф.,дфн.Ст.Пенов

Прочетете още…

Публична защита на доц. д-р Алекси Генов Апостолов

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

 „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“

                                             /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/

на Алекси Генов Апостолов,

                                                   доцент д-р от ИИОЗ – БАН

за получаване на научната  степен „доктор на философските науките“

по научна специалност Философия на историята

Заседанието ще се проведе на  6  юни  2016 г., от 16 ч. в заседателната зала на ИИОЗ на бул. „Патриарх Евтимий“ № 6.

Състав на научното жури:

Председател на журито: чл.кор. Ангел Стефанов , ИИОЗ – БАН
Членове на журито:

  • Проф.дфн Желязко Стоянов – СУ „Св.Климент Охридски”
  • Проф.дфн Валентин Канавров – ЮЗУ „Неофит Рилски”
  • Проф. д-р Христо Тодоров – НБУ
  • Проф.д-р Райчо Пожарлиев – СУ „Св.Климент Охридски”
  • Проф.дфн Димитър Тафков – СУ „Св.Климент Охридски”
  • Доц. д-р Златко Стоянов – СУ „Св. Климент Охридски4

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет страницата на Института.

Становище на проф. д-р. Райчо Вангелов Пожарлиев за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Становище от проф. д.ф.н. Димитър Иванов Тафков за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Становище от проф. дфн Валентин Канавров за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Становище от чл.-кор. Ангел С. Стефанов за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Рецензия от доц. дфн Златко Николаев Стоянов за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Рецензия от проф. д-р Христо Петков Тодоров за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Рецензия от проф. дфн Желязко Д. Стоянов за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята.

Автореферат на доц. д-р Алекси Генов Апостолов за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята.

1 2 3 62