В РКИЦ –София се състоя международна научна конференция „Религия, ценности, ортодоксалност. Религия и наука в 21 век”

1

На 17 юли в Руския културен център-София се състоя международна научна конференция „Религия, ценности, ортодоксалност. Религия и наука в 21 век”. Събитието е посветено на 145-годишнината на БАН  и се проведе под патронажа на Председателя на Академията – академик Стефан Воденичаров.
Организатори са Българската академия на науките (секция Религия, вярвания и всекидневен живот - Институт за изследване на обществата и знанието) и представителството на «Россотрудничество» в България. В конференцията участваха водещи учени от БАН, СУ “Св.Кл.Охридски”, Русия, Израел – философи, историци, социолози, богос­лови, преподаватели от други университети, представители на Националния съвет на религиозните общности в България, млади учени и докторанти, представители на Народното събрание на Република България – Тодор Биков. Присъстваха учени и преподаватели като проф. Цв. Минков, доц. Сим. Райков, д-р Вяра Ганчева, Ст. Денчев, Алб. Йочкова и други.

Конференцията откри ръководителят на международния проект – доктор на философските науки Стефан Пенов –завеждащ секция Религия, вярвания и всекидневен живот. В работата на форума взеха актив­но участие Ръководителят на представителството на Россотруд­ничество в България, Директорът на РКИЦ и съветник по културата при посолството на Русия – Виктор Васильевич Баженов и заместник-ръководителят на предс­тавителството – Сергей Александрович Смитюшенко. Те приветстваха участниците и  подчертаха актуалността и голямото значение на проблематиката на конференцията.

 

2

Трети брой на списание “Философски алтернативи”

3_2014

Този брой на списанието се издава с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“

Списание „Философски алтернативи“ 3/2014

Тема на броя: ФИЛОСОФИЯ И КУЛТУРА
Водещи: Камелия Жабилова и Силвия Серафимова

СЪДЪРЖАНИЕ

ФИЛОСОФСКИ РЕФЛЕКСИИ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА
Валери Личев – Формирането на демонстративността и престижа в българската култура през погледа на Иван Хаджийски
Сирма Данова – Хипертрофия на забравата: Островът на Блаженните и културата на настоящето
Пламен Антов – „Безсъници“, или хтонът на модерната душа. Орфически субстрат в късната Яворова поезия (част ІІ)
Николай Турлаков – Философската разлика във възгледите за смисъла на Русалските лекувания в Спасова могила (Елин Пелин) и Русалска нощ (Йордан Йовков)
Нонка Богомилова – Философската „тъга и порив“ (за сборника с есета на Асен Игнатов „Тъга и порив на епохата“)

EКЗИСТЕНЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ФИЛОСОФИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА
Николай Райнов – Ф. М. Достоевски
Нина Димитрова – Софийност и инферналност: героините на Достоевски
Стоян Асенов – Лицето и погледът – три разказа на княз Мишкин
Eмил Димитров – Достоевски и романът-икона

ФИЛОСОФСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СФЕРАТА НА КУЛТУРНИЯ ДЕТЕРМИНИЗЪМ
Петер Весел Запфе – Последният месия (1933)
Силвия Серафимова – „Гол в лоното на космоса“ (Naken under kosmos). Рефлексии върху философската биография на Петер Весел Запфе

ФИЛОСОФИЯТА КАТО ПАМЕТ
Ерика Лазарова – Приносът на Исак Паси към българската хуманитаристика

СЪБИТИЯ

Валентин Канавров – XХХ международен Хегелов конгрес
Силвия Кръстева – „Жив си, ако сътворяваш“

Презентация на „Някои особености при измерване на социални дистанции със скалата на Богардус в България”

Презентацията от академичната лекция на доц. д-р Алексей Пампоров на тема: „Някои особености при измерване на социални дистанции със скалата на Богардус в България”, която се проведе на 16 юли 2014 г. е достъпна тук.

Семинар на тема: “Макс Вебер- нашият съвременник”

Семинарът “Мисъл и живот” към ИИОЗ – БАН кани колегите на своята сбирка в понеделник (21 юли) от 11.00 часа в залата на бул. “Патриарх Евтимий” 6.
Темата: “Макс Вебер- нашият съвременник”.
Сбирката е по повод 150-годишнина от рождението на големия мислител. Очакваме Вашето участие в разговор за неговото теоретично присъствие в съвремието. Кратки тези ще изложи гл. ас. д-р Андрей Лешков.