ОКСИДЕНТАЛИЗЪМ И ОКСИДЕНТАЛИЗАЦИЯ: БЪЛГАРСКА ПЕРСПЕКТИВА /философски предпоставки, /гео/ политически и културни измерения/

„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ”
(ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

untitled

Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар 

ОКСИДЕНТАЛИЗЪМ И ОКСИДЕНТАЛИЗАЦИЯ: БЪЛГАРСКА ПЕРСПЕКТИВА

/философски предпоставки, /гео/ политически и културни измерения/

Част ІI

Лектор: Ивайло Кутов

Семинарът ще се проведе на 17.12.2014 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4.  Отворен е за всички интересуващи се от темата

Заповядайте !

„Принудителна гъвкавост и несигурност на заетостта. Социологически анализ на качеството на труда в секторите строителство и сметосъбиране“

Информираме Ви за публикуването на книгата
„Принудителна гъвкавост и несигурност на заетостта. Социологически
анализ на качеството на труда в секторите строителство и
сметосъбиране“

(В. Киров, Ек. Маркова, Д. Пейчева)

издателство Изток-Запад

kirov

В условията на финансова и икономическа криза, започнала през 2008 г.,
качеството на труда като че ли отстъпва водещата си позиция в
европейския дневен ред с оглед на запазване на работните места, но
остава ключов елемент от европейския социален модел. Книгата представя
социологически анализ на данни, набрани в рамките на европейския
изследователски проект „WALQING – Качество на труда и живота при
новоразкритите работни места в Европа“. » Read more..

„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

    СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ”

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН

ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ”

(ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

untitled

Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар 

ОКСИДЕНТАЛИЗЪМ И ОКСИДЕНТАЛИЗАЦИЯ: БЪЛГАРСКА ПЕРСПЕКТИВА

/философски предпоставки, /гео/ политически и културни измерения/

Част І 

Лектор: Ивайло Кутов » Read more..

Научната конференция “Градът и селото: необходимото равновесие в модерния свят”

Секция “Общности и идентичности”

при Института за изследване на обществата и знанието

и

Българската социологическа асоциация

ви канят на научната конференция “Градът и селото: необходимото равновесие в модерния свят”.
Конференцията ще се проведе на 3 декември 2014 г. (сряда) в София.

Програма