ОКСИДЕНТАЛИЗАЦИЯТА КАТО БЪЛГАРСКА /ЕСТЕТИКО- ПОЛИТИЧЕСКА/ ПЕРСПЕКТИВА – ЧАСТ II

СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ”
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН

„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ”
(ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

kluchkluchkluch

Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар

 kluch

ОКСИДЕНТАЛИЗАЦИЯТА КАТО БЪЛГАРСКА /ЕСТЕТИКО- ПОЛИТИЧЕСКА/ ПЕРСПЕКТИВА – ЧАСТ ВТОРА

 

Лектор: Ивайло Кутов

 

Семинарът ще се проведе на 23.04.2014 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4.  Отворен е за всички интересуващи се от темата

Заповядайте!

Публична защита на доц. д-р Анна Мантарова

 

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на

дисертационен труд на тема

„ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО”

 на доц. д-р Анна Мантарова

за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки”

по специалност Социология /05.11.01/,

научно направление Социология, антропология и науки за културата /3.1/

 

Научно жури:

Проф. дсн Валентина Златанова – председател

Проф. д-р Стефка Наумова

Проф. д-р Нено Димов

Доц. дсн Емилия Ченгелова

Доц. д-р Мария Серафимова

Доц. д-р Саша Тодорова

Защитата ще се състои на 29 април 2014 г. от 11:00 часа

в заседателната зала на ИИОЗ на ул. „Сердика” № 4
Материалите по защитата са на разположение в ИИОЗ,

ул. „Московска” № 13

Рецензия от проф. дсн Валентина Златанова на дисертационния труд на доц. д-р Aнна Иванова Мантарова на тема: „ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО” за присъждане на образователно-научна степен ,,доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 Социология от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Становище от проф. д-р Стефка Наумова за дисертационния труд на доц. д-р Aнна Иванова Мантарова на тема: „ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО” за присъждане на образователно-научна степен ,,доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 Социология от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Рецензия от проф. д-р Нено Димов на дисертационния труд на доц. д-р Aнна Иванова Мантарова на тема: „ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО” за присъждане на образователно-научна степен ,,доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 Социология от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Становище от доц. д-р Божидар Сашков Ивков за дисертационния труд на доц. д-р Aнна Иванова Мантарова на тема: „ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО” за присъждане на образователно-научна степен ,,доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 Социология от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Становище от доц. дсн Емилия Ченгелова за дисертационния труд на доц. д-р Aнна Иванова Мантарова на тема: „ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО” за присъждане на образователно-научна степен ,,доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 Социология от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Становище от доц. д-р Мария Серафимова за дисертационния труд на доц. д-р Aнна Иванова Мантарова на тема: „ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО” за присъждане на образователно-научна степен ,,доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 Социология от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Становище от доц. д-р Саша Тодорова за дисертационния труд на доц. д-р Aнна Иванова Мантарова на тема: „ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО” за присъждане на образователно-научна степен ,,доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 Социология от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Автореферат на доц. д-р Анна Мантарова на дисертационния труд на тема: „ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО” за присъждане на образователно-научна степен ,,доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 Социология от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

 

Оксидентализацията като българска /естетико- политическа/ перспектива – част I

СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ”
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН

„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ”
(ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

kluchkluchkluch

Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар

 

ОКСИДЕНТАЛИЗАЦИЯТА КАТО БЪЛГАРСКА /ЕСТЕТИКО- ПОЛИТИЧЕСКА/ ПЕРСПЕКТИВА – ЧАСТ ПЪРВА

 

Лектор: Ивайло Кутов

 

Семинарът ще се проведе на 16.04.2014 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4.  Отворен е за всички интересуващи се от темата

Заповядайте!

Семинар “Уайтхед и загадката пространство-време”

СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ”
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН

„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ”
(ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)untitled

Каним Ви на поредната лекция на нашия семинар

Уайтхед и загадката
пространство-време

Лектор: проф. дмн Димитър Вакарелов

Семинарът ще се проведе на 2.04.2014 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4. Отворен е за всички интересуващи се от темата

Заповядайте!

За въпроси и заявки за участие, моля пишете на: Марина Бакалова (marina.bakalova@gmail.com), ръководител на семинара и Веселин Петров (petrov.vesselin@gmail.com), ръководител секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”.