Постоянен семинар на секция „Знание и реалност”

коко

Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар  

ОКСИДЕНТАЛИЗЪМ/ОКСИДЕНТАЛИЗАЦИЯ: ЕДНА /БЪЛГАРСКА/ ЦИВИЛИЗАЦИОННА ДИЛЕМА/ПЕРСПЕКТИВА

Част І

Лектор: Ивайло Кутов

Семинарът ще се проведе на 18.01.2017 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4.  Отворен е за всички интересуващи се от темата

Заповядайте !

СКРЪБНА ВЕСТ

4434040С К Р Ъ Б Н А     В Е С Т

На 23 декември 2016 г.
почина

ПРОФ. КРЪСТЬО ПЕТКОВ

 

 

 

С дълбока скръб съобщаваме че ни напусна нашият скъп колега и приятел – проф. Кръстьо Петков.

Ще го запомним като ерудит в областите – социология, социология на труда, икономика и социална политика, като представител на градивното поколение български учени, като директор (от 1988 до 1990 г.) на Института по социология към БАН.

Проф. Кръстьо Петков беше уважаван експерт на Международната организация на труда и на Световната банка, основател и съпрезидент на Белгийско-българската асоциация БЕСТ ТУ Бο (Best2b), управител на Германо-Българската логистична мрежа Инфраню.

Граждански и политически ангажиран, той остави исторически следи като основател и първи председател на Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ), като народен представител в 39-то Народно събрание и като председател на политическата формация Обединен блок на труда.

През последните години проф. Петков поддържаше свой блог, активно работеше върху теорията и практиката на икономическите преходи, ролята на Световната банка и МВФ,  неформалната икономика, трудовите пазари, данъчните модели, антикризисните стратегии.

Изтъкнат икономист и социолог, вдъхновил няколко поколения студенти, докторанти и млади учени, той ни остави над 500 публикации –  книги, студии, статии, доклади. Образец на академизъм, научните му приноси ще живеят в престижните цитирания и в публикациите на неговите ученици и колеги.

Проф. Петков остава в паметта на цялата ни общност като един от доайените на социологическата наука.  Ще го помним като сърдечен и отзивчив колега, като отговорен и граждански ангажиран ръководител, като един от най-енергичните и авторитетни изследователи – неизменна и ключова част от историята на обществените науки в България.

Поклон пред светлата му памет!

Ново изследване осветлява важни специфики от все по-сложния трудов свят

Новите технологии, сегментацията на пазара на труда и сливането на трудов и личен живот правят трудовия свят все по-сложен. Това е фонът, на който е основан Обобщаващия доклад от пан-европейското шесто изследване на условията на труд – European Working Conditions Survey.

  • Тук можете да намерите повече информация за шестото Европейско Изследване за Условията на Труд – European Working Conditions Survey, включително достъп до инструмента за визуализация на данните
  • Тук можете да изтеглите Обобщаващия доклад за шестото European Working Conditions Survey
  • Тук може да намерите обобщаващ доклад на български език
  • Присъединете се към дискусията в Twitter #6EWCS

Сборник “Човекът за продан/for sale: философско-антропологични и аксиологични измерения”

for-sale-cover-2

 

Нов сборник “Човекът за продан/for sale: философско-антропологични и аксиологични измерения”, съставител Нонка Богомилова; автори: Антоанета Николова, Иванка Стъпова, Йордан Георгиев, Лилия Сазонова, Нонка Богомилова, Татяна Батулева.

1 2 3 69