Какво е произведение на изкуството: първи стъпки в аналитичната философия на изкуството

СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ”
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН

„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ”
(ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

untitled

Каним Ви на поредната лекция на нашия семинар

Какво е произведение на изкуството: първи стъпки в аналитичната философия на изкуството

Лектор: доц. д-р Марина Бакалова

Семинарът ще се проведе на 04.03.2015 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4. Отворен е за всички интересуващи се от темата
Заповядайте!

Графикът за следващите семинарни доклади ще се съобщава своевременно, обявите за семинара ще бъдат публикувани в интернет страницата на ИИОЗ, както и ще бъдат закачани на таблата за обявление

За въпроси и заявки за участие, моля пишете на: Марина Бакалова (marina.bakalova@gmail.com), ръководител на семинара и Веселин Петров( petrov.vesselin@gmail.com), ръководител секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”

ДЕБАТЪТ ВЪРХУ A PRIORI

ДЕБАТЪТ ВЪРХУ A PRIORI

Философска конференция
СУ “Свети Климент Охридски”
Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

6 и 7 Февруари 2015
Зала 1
Ректорат
СУ “Свети Климент Охридски”

програмата на конференцията е достъпна тук

Семинар: “Свещената свобода на изразяването и свещеното в ценностен контекст”

ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР

religia
Секция: ”Религия, вярвания, всекидневен живот”
продължава теоретичния си СЕМИНАР по обща ТЕМА:
РЕЛИГИЯ –ЦЕННОСТИ – ИНТЕРКУЛТУРЕН ДИАЛОГ
ИНДИВИДУАЛНА ТЕМА:

“Свещената свобода на изразяването и
свещеното в ценностен контекст”

Докладчик на семинара – доц. д-р Веселин Босаков
ДИСКУТАНТИ – проф.дфн.дпн Петко Ганчев; доц. дфн Стефан Пенов.
Колегията от катедра ” Религия, вярвания, всекидневен живот” и
НИ група ”Религиозно-философски парадигми” имат удоволствие да ви поканят:

Заповядайте като участници и гости , 29 януари 2015 г. от 14.30 ч.
в заседателната зала на ул.Сердика 4.

Семинар ОКСИДЕНТАЛИЗЪМ И ОКСИДЕНТАЛИЗАЦИЯ: БЪЛГАРСКА ПЕРСПЕКТИВА /философски предпоставки, /гео/ политически и културни измерения/ Част ІIІ

„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ”
(ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

untitled

Каним Ви на поредната лекция на нашия семинар

ОКСИДЕНТАЛИЗЪМ И ОКСИДЕНТАЛИЗАЦИЯ: БЪЛГАРСКА ПЕРСПЕКТИВА
/философски предпоставки, /гео/ политически и културни измерения/
Част ІIІ

Лектор: Ивайло Кутов

Семинарът ще се проведе на 21.01.2015 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4. Отворен е за всички интересуващи се от темата
Заповядайте!