Представяне на сборника студии „Етика на развитието: българският контекст“

Уважаеми колеги,

На 03 декември 2015 г. от 15 часа в Заседателната зала на бул. “Патриарх Евтимий” № 6 секция „Етически изследвания“ към ИИОЗ–БАН ще представи официално сборника студии „Етика на развитието: българският контекст“. Маринова, Е. (съст) , Фабер, ВТ., 2015. На представянето авторите ще могат да получат авторските си бройки.

Заповядайте!

Лекция на д-р Барбара Рийвс-Елингтън

20 ноември (петък) 2015 г. от 14 часа в Заседателната зала на ИИОЗ на ул. «Сердика» № 4 се проведе лекцията на д-р Барбара Рийвс-Елингтън на тема “Джендър, религия и американскатата филантропия през 19 век”. Д-р Барбара Рийвс-Елингтън е автор на Domestic Frontiers: Gender, Reform, and American Interventions in the Ottoman Balkans and the Near East (University of Massachusetts Press, 2013), съ-автор на Doing History: An Introduction to the Historian’s Craft (Oxford University Press, 2015) и редактор на Competing Kingdoms: Women, Mission, Nation, and the American Protestant Empire, 1812-1960 (Duke University Press, 2010).

Единадесетата национална конференция по етика на тема „Морал и етика на солидарността в съвременното общество“

На 20 ноември 2015 г. в  Руския културно-информационен център–София  се проведе Единадесетата национална конференция по етика на тема „Морал и етика на солидарността в съвременното общество“. Организатори на научния форум са Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, Представителството на Россотрудничество в България и фондация “Солидарно общество“. » Read more

Защита на Людмила Евлогиева Иванчева

Защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” в Института за изследване на обществата и знанието при БАН на Людмила Евлогиева Иванчева

Вторник, 1 декември 2015 г.

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН и Научното жури за присъждането на научната степен „доктор на социологическите науки” съобщават, че на 1 декември (вторник) от 10 часа в заседателната зала на ИИОЗ, ул. „Сердика” № 4, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

 

„Науката в съвременното общество на знанието:

роля, статус и социални функции”

 

на Людмила Евлогиева Иванчева,

доцент д-р от ИИОЗ при БАН

по професионално направление 3.1. (Социология, антропология и науки за културата), научна специалност 05.11.03 (Наукознание) » Read more

Чл.-кор. проф. д-р Ангел Стефанов с награда от СУБ

Чл.-кор. проф. д-р Ангел Стефанов Стефанов от Института за изследване на обществата и знанието на БАН бе удстоен с годишната награда в областта на обществените и хуманитарни науки на Съюза на учените в България и Диплом за високи научни постижения за книгата „За вселенските загадки и други размишления в диалози“, издателство „Парадигма“, 2012, 124 стр. и пет самостоятелни статии в чуждестранни списания.

Междувременно в Amazon.com в електронен и хартиен вариант е налична книгата Anguel Stefanov. 2015. Kant’s Conceptions of Space and Time and Contemporary Science. Montreal: Minkowski Institute Press.

1 2 3 51