Конкурси за заемане на академични длъжности в ИИОЗ, БАН

Конкурси за заемане на академични длъжности в Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, обявен в Държавен вестник”, бр. 94 от 25.11.2016 г.

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, София, обявява конкурси за:

  • Професор по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации” – един;
  • Доцент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция “Социални теории, стратегии и прогнози” – един;
  • Доцент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция “Онтология, епистемология, философия на науката” – един;
  • Доцент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция “Етически изследвания” – един;
  • Главен асистент по специалност “Социология”, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция “Център за емпирични социални изследвания” – двама;
  • Главен асистент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция “Антропологически изследвания” – един;
  • Главен асистент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция “Религия, вярвания, светоглед” – един;
  • Главен асистент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция “Социални теории, стратегии и прогнози” – един;
  • Главен асистент по професионално направление 3.1. Социлогия, антропология и науки за културата за нуждите на секция “Знание и реалност: модели, методология и евристики” – един,

всички със срок от два месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Справки и документи – в Институт за изследване на обществата и знанието, София 1000, ул. “Сердика” 4, ет. 1, тел. 02/981 79 46.

Интервю за радио София с първи резултати по проект на тема “Балансът между работа и личен живот в сектора на ИКТ в България: ролята на виртуалния труд”

Интервюто за радио София с първи резултати по проект на тема “Балансът между работа и личен живот в сектора на ИКТ в България: ролята на виртуалния труд”, разработен благодарение на “Програма за подпомагане на младите учени в БАН” (договор № ДФНП-155/12.05.2016) от гл.ас.д-р Габриела Йорданова и доц.д-р Васил Киров, ИИОЗ-БАН, може да видите тук.

Нова книга на доц. Асен Димитров

Новата книга на доц. Асен Димитров ‘Science and Consciousness: Models and Challenges’, която е превод на английски на едноименната ѝ версия на български, с нова първа част и някои съкращения и допълнения на останалите може да откриете тук.

Покана за конференция “Пазар на труда, образование, заетост: съвременни предизвикателства и перспективи”

Институт за изследване на обществата и знанието със съдействието на Фондация Конрад Аденауер Ви кани на предстоящата конференция на тема “Пазар на труда, образование, заетост:  съвременни предизвикателства и перспективи”, която ще се проведе на 28 и 29 ноември 2016 г. в Конферентна зала на Венус Бизнес Център на бул. „Дондуков“ 9 (вход откъм ул. „Бачо Киро“), ет. 2, София.

Днес живеем в свят, който едва ли бихме могли да си представим допреди 50 години: живеем в нова икономика, завладяна от технологии, движена от информация и енергетизирана чрез възхода и натрупването на знания. Очевидно в 21 век имаме много повече възможности на наше разположение и самите ние сме участници в една нова, ускорена динамика на развитието. Какво се случва днес с пазара на труда, работната сила и работното място в този динамичен свят и как те ще изглеждат след още половин век? Конференцията ще търси отговор на тези и други въпроси относно съвременното състояние и перспективите за развитие на пазара на труда, както и на свързаните с него области като образование, информационни и комуникационни технологии, типове заетост и други в България и в сравнителна европейска перспектива.

Програмата на конференцията може да откриете тук. 

Покана за теоритичен семинар

Уважаеми колеги, секция ”Религия, вярвания, светоглед” – ИИОЗ, БАН  продължава постоянния теоретичен СЕМИНАР по обща ТЕМА :РЕЛИГИЯ – ЦЕННОСТИ – ИНТЕРКУЛТУРЕН ДИАЛОГ и НИ проект: “Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI век“.

ИНДИВИДУАЛНА ТЕМА: Ислям, радикализъм, ислямизъм.

ДОКЛАДЧИК:  Доц., д-р Веселин Босаков.

Дискутант: проф.,дфн, дпн Петко Ганчев.  

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА 24 НОМВРИ,ЧЕТВЪРТЪК В  ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ИИОЗ -на Сердика 4, от 14 до 16 часа.

Информация за семинара.

1 2 3 68