ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР

 

ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ”

(ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

 

Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар

 

 ЗАЩО ФИЛОСОФИЯТА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ СЕ НУЖДАЕ ОТ ПРОЦЕСУАЛЕН ПОДХОД?

 

Лектор: редовен докторант Лина Георгиева  

Семинарът ще се проведе на 14.06.2017 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4.  Отворен е за всички интересуващи се от темата

Заповядайте !

Семинарно представяне на новия брой на списание Философски алтернативи, кн. 2-3/2017

ПОСТАВЕН ЛИ Е ВЕЧЕ ВЪПРОСЪТ ЗА МЕТАФОРАТА?

14 юни 2017

18.00 часа

СУ “Св. Климент Охридски”

Нова конферентна зала

Семинарно представяне на новия брой на списание Философски алтернативи, кн. 2-3/2017

Водещ: Силвия Борисова

18.00. Откриване: встъпителни думи от главния редактор и съставителя

18.15. Обръщение към авторите и покана за дискусия – доц. д-р Дарин Тенев

18.30 – 19.00. Разговор между авторите в броя

19.00 – 19.30. Разговор с читателите (потенциални и актуални)

19.30 – 19.50. Представяне на “Всичкоядецът” от Мирослав Христов. Избрани моменти от едноименната постановка на Ани Васева по този текст ще бъдат показани на видеостената.

19.50 – 20.00. Спечелено време за разговори

Заповядайте!

 

ПОКАНА

 

Нов тематичен сборник Mathematics in Philosophy

 “Излезе от печат нов тематичен сборник в чужбина Mathematics in Philosophy, в който публикации имат освен чуждестранните автори, и колегите от Института

проф. Веселин Петров (плюс редактор на сборника и увод на сборника),

доц. Росен Люцканов и

доц. Енгелсина Тасева”.

ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР

Атиняните и чужденците, които пребиваваха там, с нищо друго не обичаха да си пре-карват времето така, както да говорят или слушат някое ново учение” ( The Acts 17:21)

 

ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР 

Seminario – religionis et philosophiae (Ψ)

С-я ”Религия, вярвания, светоглед” – ИИОЗ-БАН продължава постоянния тео-

ретичен семинар по обща ТЕМА: Религия–ценности–интеркултурен диалог и

НИ проект:“Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI век“.

ИНДИВИДУАЛНА ТЕМА: Догма и символ от юнгианско гледище.

Лектор:    Гл.ас., д-р     Севделина Николова

Дискутант – доц., д-р Борислав Нинов.

Колегията от катедра ”Религия, вярвания, светоглед” и НИ група ”Религиозно-философски парадигми и интеркултурен диалoг” имат удоволствието да ви поканят: Заповядайте като участници или гости в четвъртък  –  25  май,  2017  г.  от  14,30  ч.  в  заседателната  зала  на  ул.“Сердика“  4.

ОЩЕ ЕДИН „ПИТАГОРЕЕЦ“ ОТ ИИОЗ

ОЩЕ ЕДИН „ПИТАГОРЕЕЦ“ ОТ ИИОЗ

 

На 18 май 2017 г. се състоя връчването на годишните награди „Питагор“ на МОН за 2017 г. Радостната новина за нашия Институт е, че се сдоби с още един „питагореец“.  На нашата колежка гл. ас. д-р Благовеста Илиева Николова бе присъдена Поощрителна награда за млад учен в областта на хуманитарните и социални науки. Тя получава грамота и плакет и парична награда от 2 000 (две хиляди)  лв. Да й е честито! Тя е вторият учен от Института, станал носител на награда „Питагор“ в една от различните категории на наградата. Това е много добро постижение и за самия Институт. Малко са научните институти и факултетите на университетите, които могат да се похвалят с повече от един носител на тази престижна награда. Нека да се поздравим с постижението!

 

Гл. ас. д-р Благовеста Илиева Николова (33 г.) развива научната си дейност в областта на политическата философия ифутурологията. Специализирала е в Laboratory for Ethical Governance of Information Technologies (LEGIT), Университет в Намюр, Белгия (2015 – 2016). Нейните разработки през периода 2014 – 2016 са в областта на прогнозирането и ролята на неопределеността, както и на трансформация на прогнозирането в обществата, основани на знанието, като 3 от тях са публикувани в чуждестранни реномирани издания, а 2 в специализирани български издания. Има 5 участия в национални и международни проекти, 3 от които са финансирани от Европейската комисия по програма „Хоризонт 2020“, по 7-ма Рамкова програма и по програма „Еразъм+“. Те се отнасят до бъдещето на миграцията, граничния контрол и европейската концепция за отговорни изследвания и иновации. Изнесла е 4 доклада по тях на международни форуми в Люксембург, Австрия, Германия и Испания. Две от публикациите й през този период са в чуждестранни издания с импакт фактор, има 10 цитирания в авторитетни издания според Scopus и Google Scholar. Има номинация за наградата на БАН за най-млади учени „Иван Евстатиев Гешов“. В своите публикации тя разработва значими за нашето общество проблеми като: как водещи глобални прогнози интерпретират същността и бъдещето на миграцията, какви са елементите на един адекватен прогностичен анализ на миграцията към и през Балканите, какви биха били ефектите от нарастващото технологизиране на процеса на граничен контрол и предстоящото реализиране на инициативата „Интелигентни граници“ на ЕС и др.

 

1 2 3 47