Публична защита на Катерина Бориславова Кацарска

На 12 април (петък) от 14.00 часа в заседателната зала на ИИОЗ-БАН на ул. „Сердика“ № 4 ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема:   „Етнически и образователни неравенства сред младите хора на пазара на труда в България”   на Катерина Бориславова Кацарска – редовен докторант от ИИОЗ при БАН секция […]

» Read more

Последни данни за H-индекса на Българската академия на науките

Уважаеми колеги, Изключително ни е приятно да съобщим, че по данни от Web of Knowledge през м. февруари H-индексът на Българската академия на науките достигна 190. Увеличението за последните две години е с 25 пункта. За сравнение, H-индексът на България, в който са включени постижения на учените от цялата страна, е 243. H-индексът е индикатор, въведен за оценка на научните постижения на отделни […]

» Read more

Нови попълнения в библиотеките на ИИОЗ

Библиотеките на ИИОЗ-БАН са обновени с пет нови ценни издания, които ще бъдат полезни на философи, социолози и науковеди. Това стана възможно благодарение на усилията на нашите колеги – докторант Гергана Тодорова и научен ръководител доц. дфн Татяна Батулева, докторант Теодора Цветкова и научен ръководител проф. дсн Людмила Иванчева.    

» Read more

Българска народопсихология и политика (антология), съст. проф. дсн Таня Неделчева

  Таня Неделчева, студия, съставителство, бележки БЪЛГАРСКА НАРОДОПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА   (антология) Изучаването на редица народопсихологични оценки за спецификата на политическите отношения, за образа на политика в съзнанието на традиционния българин, за трансформиране на ценностите в този аспект, вникването в миналото ще способства за по-дълбокото навлизане в особеностите на нашето политическо настояще. Именно тоталната политизация на социалния живот е основната причина […]

» Read more

Тържествена церемония по връчване на Почетен знак с лента на Института за изследване на обществата и знанието при БАН

На 12 февруари в зала 207 на Българска академия на науките се проведе тържествено връчване на Почетен знак с лента на Института за изследване на обществата и знанието при БАН на архимандрит Емилиян Боцановки, удостоен с тази награда с решение на Научния съвет на ИИОЗ от 18.12.2018 година.                          […]

» Read more

Връчване на “Почетен знак с лента” на ИИОЗ на архимандрит Емилиян Боцановки

На 12 февруари (вторник) ще се проведе тържествено заседание на Научния съвет за връчване на “Почетен знак с лента” на ИИОЗ на архимандрит Емилиян Боцановки, удостоен с тази награда с решение на Научния съвет от 18.12.2018 година. Церемонията ще се състои от 14 до 16 ч. в зала 207 на Централно управление на БАН, където архимандрит Боцановски ще изнесе беседа на социална […]

» Read more

Конкурс за присъждане на награди на млад и утвърден учен в ИИОЗ – БАН

На основание Решение на Научен съвет на ИИОЗ, Протокол 3, точка 16 от 22.01.2019г., Института за изследване на обществата и знанието обявява Конкурс за присъждане на награди на млад и утвърден учен в ИИОЗ – БАН. Критериите за присъждане на наградите са утвърдени в Правилник за присъждане на награди на млад и утвърден учен в ИИОЗ – БАН, който е […]

» Read more
1 2 3 43