Представяне на книгата „Културна дипломация и международни отношения. Случаят между Италия и България“ от Федерика Оливарес и Далия А. Зафирова София, 11 ноември 2019 г.

  На 11 ноември 2019 г. от 18.00 ч. до 20.00 ч. в зала „Тържествена“ на Централния военен клуб в София (бул. „Цар Освободител“ № 7) ще бъде представена книгата „Културна дипломация и международни отношения. Случаят между Италия и България“ от Федерика Оливарес и Далия А. Зафирова. Събитието е организирано от Посолството на Италия в България в сътрудничество с Института […]

» Read more

Учен от ИИОЗ е отличен в конкурса “Проф. Марин Дринов”

Гл. ас. д-р Люба Спасова е победител в конкурса за млади учени “Проф. Марин Дринов” в направление “Човек и общество”. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и председателят на ОС на БАН проф. Евелина Славчева връчиха наградите в Деня на будителите.

» Read more

„Регионалното развитие и факторите за успех: образование, икономика и социална политика в регионите“

Предстои седмото поредно издание на научната конференция  на ИИОЗ с подкрепата на Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ в София „Регионалното развитие и факторите за успех:  образование, икономика и социална политика в регионите“   На 25 октомври 2019 г., за седма поредна година Институтът за изследване на обществата и знанието  при БАН, в сътрудничество с Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ в […]

» Read more

НАГРАДИ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ от Института за изследване на обществата и знанието

На 2.10.2019 г. в залата на Националния археологически музеи при НАИМ-БАН се състоя тържествено връчване на наградите на ръководителите на най-успешните проекти по Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН. Общо бяха отличени 41 проекта във всички научни направления на Академията. В направление „Човек и общество“ бяха наградени 3 проекта – и трите ръководени от млади учени […]

» Read more

Заключителното национално събитие по проект ENLIVEN

  На 18 септември 2019 г. в Професионалната гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” в гр. Севлиево се проведе заключителното национално събитие по проект ENLIVEN: Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe / Стимулиране на ученето през целия живот за изграждане на включваща и социално чувствителна Европа на българския екип по проекта. То протече под формата на среща-разговор […]

» Read more

Публична защита на Димитър Благоев Димитров

На 14 октомври 2019 г. (понеделник) от 10.30 часа в заседателната зала на Института за изследване на обществата и знанието при БАН, Ул. Сердика № 4 ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: “Стратификационни промени в българската социалност в началото на ХХІ век: Динамизиране, стабилизиране, ерозиране на социални позиции” за придобиване на  образователната и  научна степен”ДОКТОР” […]

» Read more

Публична защита на Емилия Васил Маринова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „ОБЕКТИВНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРАЛА И СЪВРЕМЕННАТА ЕТИКА”, за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия Заседанието ще се проведе на 14. 10. 2019 г. от 15,00 ч. в заседателната зала на ИИОЗ, ул. […]

» Read more
1 2 3 47