Конкурс за академични длъжности

ИИОЗ обявява конкурси за: професор по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози” – един; доцент по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Социология, за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” – един;  доцент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности” – […]

» Read more

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ЗАСЛУГИТЕ НА БЕРОНОВЦИ ЗА БЪЛГАРСКОТО РАЗВИТИЕ“   Институт за изследване на обществата и знанието при БАН   7.12. 2018 София бул. „Патриарх Евтимий“ №6   9.20- 9.30 Откриване – Проф. дфн Мартин Табаков – За заслугите на рода БЕРОН към България. Сесия – Петър Константинов – писател, учен, общественик – модератор проф. дфн Мартин Табаков 9.30 – 9.45 Гл.ас. д-р […]

» Read more

Семинар на тема: „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) в Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването

На 19 ноември 2018 г. в Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването (НЦОЗА) се проведе семинар на тема: „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE)  Семинарът е по инициатива на координаторите от Институт за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) на Консорциум SHARE […]

» Read more

На проведения Научен съвет на 13.11.2018 г., проф. дсн Румяна Стоилова предаде официално поста на Директор на Института за изследване на обществата и знанието при БАН на проф. дфн Веселин Петров. Част от събитието може да бъде проследено тук.

» Read more

Избрани директори на Институт за изследване на обществата и знанието, Институт за изследване на населението и човека, Институт за изследване на изкуствата, Институт за балканистика с Център по тракология

понеделник, 5 ноември 2018|Категории: Процедури за избор на директори УС на БАН в свое заседание на 31.10.2018 г. избра: Проф. дфн Веселин Петров Петров Институт за изследване на обществата и знанието Проф. д-р Йоланда Константинова Зографова Институт за изследване на населението и човека Доц. д-р Емануел Стефанов Мутафов Институт за изследване на изкуствата Проф. д-р Румяна Илиева Прешленова Институт за балканистика […]

» Read more
1 2 3 4 43