Институтът за изследване на обществата и знанието е отличен със специален Сертификат за най-активен институт на Българска академия на науките по Рамкова програма „Хоризонт 2020“

    Уважаеми колеги,    Бихме искали да ви информираме за значимото постижение на Института, който на специална церемония в Министерството на образованието и науката на 25 март в присъствието на редица представители от други научни организации и университети, както и на централни медии беше отличен със специален Сертификат за най-активен институт на Българска академия на науките по Рамкова програма […]

» Read more

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 92 години почина проф. Снежана Аврамова, дългогодишен сътрудник на Института по философия. Поклонението пред тленните останки ще се състои на 26 март, вторник, от 10:00 ч. в малката ритуална зала на Централните софийски гробища. От Ръководството на ИИОЗ

» Read more

Прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г. в съответствие с Решение № 341 на Министерски съвет от 21.05.2018 г. В срок от 12.03.2019 г. до 10.05.2019 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в обучаващите организации (институтите на […]

» Read more

Публична защита на Катерина Бориславова Кацарска

На 12 април (петък) от 14.00 часа в заседателната зала на ИИОЗ-БАН на ул. „Сердика“ № 4 ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема:   „Етнически и образователни неравенства сред младите хора на пазара на труда в България”   на Катерина Бориславова Кацарска – редовен докторант от ИИОЗ при БАН секция […]

» Read more

Последни данни за H-индекса на Българската академия на науките

Уважаеми колеги, Изключително ни е приятно да съобщим, че по данни от Web of Knowledge през м. февруари H-индексът на Българската академия на науките достигна 190. Увеличението за последните две години е с 25 пункта. За сравнение, H-индексът на България, в който са включени постижения на учените от цялата страна, е 243. H-индексът е индикатор, въведен за оценка на научните постижения на отделни […]

» Read more

Нови попълнения в библиотеките на ИИОЗ

Библиотеките на ИИОЗ-БАН са обновени с пет нови ценни издания, които ще бъдат полезни на философи, социолози и науковеди. Това стана възможно благодарение на усилията на нашите колеги – докторант Гергана Тодорова и научен ръководител доц. дфн Татяна Батулева, докторант Теодора Цветкова и научен ръководител проф. дсн Людмила Иванчева.    

» Read more

Българска народопсихология и политика (антология), съст. проф. дсн Таня Неделчева

  Таня Неделчева, студия, съставителство, бележки БЪЛГАРСКА НАРОДОПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА   (антология) Изучаването на редица народопсихологични оценки за спецификата на политическите отношения, за образа на политика в съзнанието на традиционния българин, за трансформиране на ценностите в този аспект, вникването в миналото ще способства за по-дълбокото навлизане в особеностите на нашето политическо настояще. Именно тоталната политизация на социалния живот е основната причина […]

» Read more
1 2 3 4 5 45