Нов тематичен сборник Mathematics in Philosophy

 “Излезе от печат нов тематичен сборник в чужбина Mathematics in Philosophy, в който публикации имат освен чуждестранните автори, и колегите от Института проф. Веселин Петров (плюс редактор на сборника и увод на сборника), доц. Росен Люцканов и доц. Енгелсина Тасева”.

» Read more

ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР

„Атиняните и чужденците, които пребиваваха там, с нищо друго не обичаха да си пре-карват времето така, както да говорят или слушат някое ново учение” ( The Acts 17:21)   ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР  Seminario – religionis et philosophiae (Ψ) С-я ”Религия, вярвания, светоглед” – ИИОЗ-БАН продължава постоянния тео- ретичен семинар по обща ТЕМА: Религия–ценности–интеркултурен диалог и НИ проект:“Традиционни религиозни светогледи […]

» Read more

ОЩЕ ЕДИН „ПИТАГОРЕЕЦ“ ОТ ИИОЗ

ОЩЕ ЕДИН „ПИТАГОРЕЕЦ“ ОТ ИИОЗ   На 18 май 2017 г. се състоя връчването на годишните награди „Питагор“ на МОН за 2017 г. Радостната новина за нашия Институт е, че се сдоби с още един „питагореец“.  На нашата колежка гл. ас. д-р Благовеста Илиева Николова бе присъдена Поощрителна награда за млад учен в областта на хуманитарните и социални науки. Тя […]

» Read more

ИЗЛОЖБА „Да послужа народу си…. Дарителство за образование – традиция и съвременност”

На 25-ти май от 13,00 в Клуба на народния представител в Народното събрание ще бъде открита „Да послужа народу си…. Дарителство за образование – традиция и съвременност”. Изложбата представя във фотографии, документи и текстове богатата традиция на дарителство за българското образование. Материалите са непознати и са издирени от големите български архивохранилища, библиотеки и стари периодични издания. Изложбата е подготвена в […]

» Read more

Институтът за изследване на обществата и знанието се представи на Второто Иновативно Младежко Експо

Институтът за изследване на обществата и знанието се представи на Второто Иновативно Младежко Експо, организирано от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и подкрепено от Министерство на образованието и Националното представителство на студентските съвети в България, на 12 май в Дунавската ни столица. Над 30 бяха щандовете в Канев Център – Русе, където бяха изложени разработките на университети, академични клубове и училища […]

» Read more

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ в ИИОЗ на БАН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ в ИИОЗ на БАН, обявен в Държавен вестник бр. 94, от 25 ноември 2016 г. Рецензия от проф. дфн Васил Проданов относно конкурс за доцент по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ в […]

» Read more

Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” в професионално направление 2.3. Философия за нуждите на Секция „Етически изследвания“ в ИИОЗ на БАН

Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” в професионално направление 2.3. Философия за нуждите на Секция „Етически изследвания“ в ИИОЗ на БАН,  обявен в ДВ, бр. 94 от 25.11.2016 г. Рецензия от проф. Витан Стефанов на научния труд и академичните дейности на гл.ас. д-р Силвия Валентинова Серафимова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално […]

» Read more
1 2 3 4 5 36