Международна конференция “Средна класа, образование, заетост: приносът на социалните науки”

Заповядайте на предстоящата международна конференция “Средна класа, образование, заетост: приносът на социалните науки”, организирана с подкрепата на Фондация “Конрад Аденауер”, която ще се проведе на 4-5 ноември 2015 г. в Нова конферентна зала на Софийския университет (Ректорат). На конференцията ще бъдат дискутирани: средната класа в сравнителна европейска перспектива; социално-груповите характеристики на средната класа в България; субективната и обективната средна класа; ролята […]

» Read more

Годишна конференция по проблемите на селото “Селото: общности и идентичности, трансформации и предизвикателства”

Заповядайте на Годишната конференция по проблемите на селото “Селото: общности и идентичности, трансформации и предизвикателства”, която ще се проведе на 20 октомври 2015 г. от 9.00 часа. Програмата за конференцията е достъпна тук.

» Read more

INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO PROCESS PHILOSOPHY CONFERENCE

CULTURE AND VALUES IN LATE MODERNITY PROJECT INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO PROCESS PHILOSOPHY INTERNATIONAL CONFERENCE PROGRAM Organized by the Department “Social Theories, Strategies and Forecasts” Institute for the Study of Societies and Knowledge – BAS And Romanian Academy – Institute of Philosophy The conference aims to spur a discussion on the different aspects of contemporary cultural and social changes, on the […]

» Read more

Научна конференция ЦИМЕРВАЛДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ (1915) И НАЦИОНАЛИЗМИТЕ (2015)

На 30 септември 2015 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на ИИОЗ -БАН на бул. Патриарх Евтимий 6 ще се проведе научната конференция ЦИМЕРВАЛДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ (1915) И НАЦИОНАЛИЗМИТЕ (2015). Програмата на конференцията е достъпна тук. Заповядайте!

» Read more

Конференция Education and Work: (Un-) equal Transitions with special focus on Central and Eastern Europe

На 24 и 25 септември 2015 г. в Нова конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе конференция Education and Work: (Un-) equal Transitions with special focus on Central and Eastern Europe. Конференцията е част от заключителния етап на изследователския проект на Института за изследване на обществата и знанието при БАН и Университета в Базел, Швейцария School-to-Work […]

» Read more

ТРАДИЦИОННИ РЕЛИГИОЗНИ СВЕТОГЛЕДИ И ЦЕННОСТИТЕ НА XXI ВЕК

 Програма на академична конференция  с между­народно участие: РКИЦ – София 16 и 17 юли 2015: 10 ­год. руско-български академични конференции        Религия – Ценности – Ортодоксалност : ТРАДИЦИОННИ РЕЛИГИОЗНИ СВЕТОГЛЕДИ             И ЦЕННОСТИТЕ НА XXI ВЕК               Научно-изследователска група: „РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИ              ПАРАДИГМИ И ИНТЕРКУРТУРЕН ДИАЛОГ“  & секция/катедра:                 „РЕЛИГИЯ- ВЯРВАНИЯ-СВЕТОГЛЕД“ – ИИОЗ – БАН;                                             С участието на: […]

» Read more

Call for Papers “Middle Class, Education, Employment: The Contribution of the Social Sciences”

Middle Class, Education, Employment: The Contribution of the Social Sciences Sofia, November 4, 2015 Hotel Sheraton For the third year in a row, the Institute for the Study of Societies and Knowledge (ISSK) at the Bulgarian Academy of Sciences in cooperation with Konrad Adenauer Foundation, is organizing a conference in Sofia, aimed at presenting the results of ongoing or recently […]

» Read more
1 2 3 4 5 10