СИЛВИЯ БОРИСОВА „ГРАНИЦИ НА ЕСТЕТИЧЕСКОТО СЪЗНАНИЕ“, монография Издателство „Парадигма“, София, юни 2017 г.

  Книгата изследва тенденцията за негативизиране на базисните естетически ценности и философската естетика като цяло в рамките на периода ХІХ – ХХІ век и с това включва всички по-важни проблеми, понятия и категории на съвременната естетика. Проследени са последователно механизмите на достигане на позитивните граници и по-нататъшната принципно негативна реализация на индивидуалното и общностното естетическо съзнание, след което на естетизираното […]

» Read more

Нов тематичен сборник на секция “Религия, вярвания, светоглед”

РЕЛИГИОЗНИ СВЕТОГЛЕДИ И ЦЕННОСТИТЕ XXI  ВЕК Тематичен сборник на научно-изсле­дова­телска група“Религи­озно-фи­ло­софски па­радиг­ми и интеркуртурен диалог“от ИИОЗ – БАН&СУ с участи­ето на учени от И-та по между­рели­ги­о­зен и етнокултурен диалог( НСРОБ) по НИ проект на секция”Религия, вярвания,светоглед”. Редколегия: проф.,дфн Стефан Пенов; гл.ас.,д-р Людмил Петров и гл.ас.,д-р Севделина Николова. Авторски колектив – НИ проект на секция”Религия,вярвания,светоглед”. София 2016 Съдържание Информация

» Read more

Нов брой на списание “Философски алтернативи”

Списание „Философски алтернативи“ 3/2016/ Тема на броя: HOMO LUDENS Водеща: Иванка Стъпова ЕСТЕТИКА НА ИГРАТА: ФИЛОСОФСКИ ПОДХОДИ Искра Цонева – Играта като свобода от принуда – условие за естетическа наслада Лазар Копринаров – Хосе Ортега-и-Гасет: Играта като себенадмогване и разтоварване от действителността Огнян Касабов – Труд и игра: бележки към една политическа икономия на естетическото Силвия Борисова – Да поиграем […]

» Read more

Нов брой на сп. “Философски алтернативи”

Списание „Философски алтернативи“ 6/2015 Тема на броя: ФЕНОМЕНОЛОГИЧНО МИСЛЕНЕ Водещи: Валентин Канавров и Кристиян Енчев   СЪДЪРЖАНИЕ КОНЦЕПТЪТ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ Даниел фон Вахтер – Как да се върнем от езика към нещата сами по себе си Ангел С. Стефанов – За парадоксите на динамичното време Иван Колев – Българският фронтон. Етюд от феноменология на архитектурата Ивайло Димитров – Феноменология и мислене […]

» Read more

Дискусия за приложната онтология

Катедра Философия на ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ И Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН Организират   ДИСКУСИЯ ЗА ПРИЛОЖНАТА ОНТОЛОГИЯ Едва ли има съмнение в актуалността и потребността от такава дискусия по тази важна за съвременната философия тема, активно развивана през последните години по света, а напоследък и у нас. В хода на дискусията ще […]

» Read more

Представяне на сборника студии „Етика на развитието: българският контекст“

Уважаеми колеги, На 03 декември 2015 г. от 15 часа в Заседателната зала на бул. “Патриарх Евтимий” № 6 секция „Етически изследвания“ към ИИОЗ–БАН ще представи официално сборника студии „Етика на развитието: българският контекст“. Маринова, Е. (съст) , Фабер, ВТ., 2015. На представянето авторите ще могат да получат авторските си бройки. Заповядайте!

» Read more
1 2 3 4 6