СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ” ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН

СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ” ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР) Каним Ви на поредната лекция на нашия семинар Модалната заблуда по отношение на принципа на безопасността в епистемологията Лектор: доц. д-р Марина Бакалова (ИИОЗ) Семинарът ще се проведе на 28.06.2017 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на […]

» Read more

СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ” ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН

    „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР) Каним Ви на поредната лекция на нашия семинар Концепцията за мира и ненасилието във философските размисли на Карол Войтила Лектор: доц. д-р Кирил Карталов (ИИОЗ) Семинарът ще се проведе на 21.06.2017 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4. Отворен е за всички интересуващи се от темата Заповядайте […]

» Read more

Научен семинар от поредицата „Етиката в различни контексти“

Секция „Етически изследвания“ Ви кани на петия интердисциплинарен научен семинар от поредицата „Етиката в различни контексти“. Темата на семинара ще бъде „Лицето на Бого-човешката драма: обръщане към книги Битие и Изход“, представена от Диляна Филипова – доктор по философия. Събитието ще се състои на 14 юни 2017 г., от 11:30 ч., в Залата на ИИОЗ, ул. „Московска“ №13а, ет. 2. Каним всички […]

» Read more

ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР

„Атиняните и чужденците, които пребиваваха там, с нищо друго не обичаха да си пре-карват времето така, както да говорят или слушат някое ново учение” ( The Acts 17:21)   ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР  Seminario – religionis et philosophiae (Ψ) С-я ”Религия, вярвания, светоглед” – ИИОЗ-БАН продължава постоянния тео- ретичен семинар по обща ТЕМА: Религия–ценности–интеркултурен диалог и НИ проект:“Традиционни религиозни светогледи […]

» Read more

„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ” ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН   „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)     Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар   ЧИТАЛИЩЕТО – НАЗАД КЪМ БЪДЕЩЕТО     Лектор: свободен докторант Емилия Лисичкова         Семинарът ще се проведе на 10.05.2017 г. (сряда) от 14.00 […]

» Read more

„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)     Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар   „ПАПСКА ДИПЛОМАЦИЯ“   Лектор: доц. д-р Кирил Карталов (ИИОЗ – БАН) Семинарът ще се проведе на 12.04.2017 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4.  Отворен е за всички интересуващи се от темата Заповядайте !

» Read more

Постоянен семинар “Знание и реалност” – гл. ас. д-р Анна Иванова (ВТУ)

  „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)     Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар    ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА НА НЕИНФЕРЕНЦИАЛНОТО ОБОСНОВАВАНЕ   Лектор: гл. ас. д-р Анна Иванова (ВТУ)   Семинарът ще се проведе на 1.03.2017 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4.  Отворен е за всички интересуващи се от темата Заповядайте !

» Read more
1 2 3 4 7