ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР

„Атиняните и чужденците, които пребиваваха там, с нищо друго не обичаха да си пре-карват времето така, както да говорят или слушат някое ново учение” ( The Acts 17:21)   ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР  Seminario – religionis et philosophiae (Ψ) С-я ”Религия, вярвания, светоглед” – ИИОЗ-БАН продължава постоянния тео- ретичен семинар по обща ТЕМА: Религия–ценности–интеркултурен диалог и НИ проект:“Традиционни религиозни светогледи […]

» Read more

„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ” ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН   „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)     Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар   ЧИТАЛИЩЕТО – НАЗАД КЪМ БЪДЕЩЕТО     Лектор: свободен докторант Емилия Лисичкова         Семинарът ще се проведе на 10.05.2017 г. (сряда) от 14.00 […]

» Read more

„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)     Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар   „ПАПСКА ДИПЛОМАЦИЯ“   Лектор: доц. д-р Кирил Карталов (ИИОЗ – БАН) Семинарът ще се проведе на 12.04.2017 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4.  Отворен е за всички интересуващи се от темата Заповядайте !

» Read more

Постоянен семинар “Знание и реалност” – гл. ас. д-р Анна Иванова (ВТУ)

  „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)     Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар    ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА НА НЕИНФЕРЕНЦИАЛНОТО ОБОСНОВАВАНЕ   Лектор: гл. ас. д-р Анна Иванова (ВТУ)   Семинарът ще се проведе на 1.03.2017 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4.  Отворен е за всички интересуващи се от темата Заповядайте !

» Read more

Семинар “ОКСИДЕНТАЛИЗМЪТ В ДЪЛЖИНА И ШИРИНА: БЪЛГАРИЯ В ХОРИЗОНТА НА ГЛОБОЦЕНТРИЗМА” Част І

Лектор: Ивайло Кутов Семинарът ще се проведе на 30.03.2016 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4.  Отворен е за всички интересуващи се от темата Заповядайте !

» Read more

ПРЕДСТОЯЩО ГОСТУВАНЕ НА АВСТРАЛИЙСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН ФИЛОСОФ В СОФИЯ

ПРЕДСТОЯЩО ГОСТУВАНЕ НА АВСТРАЛИЙСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН ФИЛОСОФ В СОФИЯ На 13 и 14 януари 2016 г. в София ще гостува видният процесуален философ от Австралия проф. Марк Дибен, който ще изнесе две лекции по приложна процесуална философия, както следва: 1)На 13 януари (сряда) от 14 ч. в залата на Института за изследване на обществата и знанието на ул. „Сердика“, № 4 […]

» Read more

Семинар Critical use and radicalization of Hegel’s dialectic by Marx against the Hegelian dialectic

СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ” ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР) Каним  Ви на следващата лекция на нашия семинар   Critical use and radicalization of Hegel’s dialectic by Marx against the Hegelian dialectic  Лектор: G. Matin Soheil, PhD student, University of Liegè, Belgium Семинарът ще се проведе на английски […]

» Read more
1 2 3 4 5 8