Приветствие по случай 100 годишнината от рождението на професор дфн Живко Ошавков

Доц. д-р Йоана Спасова-Дикова, научен секретар на направления „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ и „Човек и общество“ ПРИВЕТСТВИЕ по случай 100 годишнината от рождението на професор дфн Живко Ошавков Уважаеми гости, скъпи колеги, Имам удоволствието от името на ръководството на БАН и в качеството си на научен секретар на направлението „Човек и общество“ да ви кажа „Добре дошли!“ и да […]

» Read more

Conference Logical Models 9 – 10 July 2013

Department of Logical Systems and Models Institute for the Study of Societies and Knowledge Bulgarian Academy of Sciences organizes a conference Logical Models   The conference will take place on 9th and 10th of July 2013 in the building of the institute that is on 6,“Patriarch Evthimii” blvd., the main hall. Everybody is welcome to come. PROGRAMME 9th of July […]

» Read more

100 години от рождението на професор дфн Живко Ошавков

На 4 юли /четвъртък/ от 14.00 часа в Големия салон на БАН, ИИОЗ ще отбележи 100 години от рождението на професор дфн Живко Ошавков. Професор дфн Живко Ошавков е учен с основополагащо значение за следвоенното развитие на социологията в България и с решаващ принос за еманципирането и институционализирането й като самостоятелна наука в българското научно пространство в края на 50-те години на […]

» Read more

Девета национална конференция по етика на тема “Европейските етични стандарти и българската медицина”

Медицински университет – София, Институт за изследване на обществата и знанието (БАН) и Български лекарски съюз организират девета национална конференция по етика на тема “Европейските етични стандарти и българската медицина”, която ще се проведе на 25 и 26 октомври 2013 г. в зала “Сердика”-”Шератон”, София. Темите и проблемите, които ще бъдат дискутирани на този форум са от приоритетно значение за цялото […]

» Read more

100 години от рождението на професор дфн Живко Ошавков

На 4 юли /четвъртък/ от 14.00 часа в Големия салон на БАН, ИИОЗ ще отбележи 100 години от рождението на професор дфн Живко Ошавков. Професор дфн Живко Ошавков е учен с основополагащо значение за следвоенното развитие на социологията в България и с решаващ принос за еманципирането и институционализирането й като самостоятелна наука в българското научно пространство в края на 50-те […]

» Read more

Информация за възможности за научни изследвания в Германия по програми на фондация “Александър фон Хумболт”

Информация за възможности за научни изследвания в Германия по програми на фондация “Александър фон Хумболт” представена от проф. дбн Илза Пъжева и проф. дхн Светла Богданова на 13 юни 2013 г. в Института за излседване на обществата и знанието How do I find a scientific host in Germany? Презентация от 13 юни 2013 г.

» Read more

Втора международна конференция за средната класа

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да ви поканим на Втора международна конференция за средната класа „Средната класа като предпоставка за стабилност на обществото: петнадесет години по-късно”, посветена на 60 годишнината от рождението на проф. Николай Тилкиджиев Конференцията ще се състои на 6 и 7 декември 2013 г. в София. Желаещите да участват да изпратят заглавие и резюме на своя доклад (до […]

» Read more
1 24 25 26 27 28 30