Конференция по случай 50-ата годишнина от публикуването на енцикликата Populorum progressio на бл. папа Павел VI (1967-2017) събота 27 май 2017 г., 10.00 ч.

„Развитието е новото име на мира“ Институт „Конфуций“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ Организатори: ПАПСКИ КОМИТЕТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Програмата на конференцията можете да видите тук.

» Read more

„The Method of Wittgenstein’s Tractatus: Toward a New Interpretation”

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ОРГАНИЗИРА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „The Method of Wittgenstein’s Tractatus: Toward a New Interpretation“       Лектор: Д-р Николай Милков, професор в Университета в Падерборн, Германия, Дългогодишен сътрудник на Института по философия на БАН Лекцията ще се състои на 29 май (понеделник) от 14:00 ч. В залата на „Московска”, 13а Каним всички, които […]

» Read more

„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ” ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН   „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)     Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар   ЧИТАЛИЩЕТО – НАЗАД КЪМ БЪДЕЩЕТО     Лектор: свободен докторант Емилия Лисичкова         Семинарът ще се проведе на 10.05.2017 г. (сряда) от 14.00 […]

» Read more

„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)     Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар   „ПАПСКА ДИПЛОМАЦИЯ“   Лектор: доц. д-р Кирил Карталов (ИИОЗ – БАН) Семинарът ще се проведе на 12.04.2017 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4.  Отворен е за всички интересуващи се от темата Заповядайте !

» Read more

Постоянен семинар “Знание и реалност” – гл. ас. д-р Анна Иванова (ВТУ)

  „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ” (ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)     Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар    ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА НА НЕИНФЕРЕНЦИАЛНОТО ОБОСНОВАВАНЕ   Лектор: гл. ас. д-р Анна Иванова (ВТУ)   Семинарът ще се проведе на 1.03.2017 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4.  Отворен е за всички интересуващи се от темата Заповядайте !

» Read more

Нов тематичен сборник на секция “Религия, вярвания, светоглед”

РЕЛИГИОЗНИ СВЕТОГЛЕДИ И ЦЕННОСТИТЕ XXI  ВЕК Тематичен сборник на научно-изсле­дова­телска група“Религи­озно-фи­ло­софски па­радиг­ми и интеркуртурен диалог“от ИИОЗ – БАН&СУ с участи­ето на учени от И-та по между­рели­ги­о­зен и етнокултурен диалог( НСРОБ) по НИ проект на секция”Религия, вярвания,светоглед”. Редколегия: проф.,дфн Стефан Пенов; гл.ас.,д-р Людмил Петров и гл.ас.,д-р Севделина Николова. Авторски колектив – НИ проект на секция”Религия,вярвания,светоглед”. София 2016 Съдържание Информация

» Read more

Нов брой на списание “Философски алтернативи”

Списание „Философски алтернативи“ 3/2016/ Тема на броя: HOMO LUDENS Водеща: Иванка Стъпова ЕСТЕТИКА НА ИГРАТА: ФИЛОСОФСКИ ПОДХОДИ Искра Цонева – Играта като свобода от принуда – условие за естетическа наслада Лазар Копринаров – Хосе Ортега-и-Гасет: Играта като себенадмогване и разтоварване от действителността Огнян Касабов – Труд и игра: бележки към една политическа икономия на естетическото Силвия Борисова – Да поиграем […]

» Read more
1 2 3 4 5 6 25