ПОКАНА ЗА ХЕГЕЛОВ СЕМИНАР “Philosophiae religionis – logica et metaphysica”

Тема: част I. на:  ДИАЛЕКТИЧЕСКАТА ЛОГИКА на Хегел – закони на мисленето и принципи на битието огика и метафизика; онтология, епистемо­логия, антро­­по­ло­гия в религиозната философия и философията на религията).

            Лектор: проф., дфн Стефан Пенов.

Време: 9 февруари, 2017 г. четвъртък от 14,30 часа.

Място: Заседателната зала на ИИОЗ-БАН на Сердика 4, София.

Покана

Нов тематичен сборник на секция “Религия, вярвания, светоглед”

РЕЛИГИОЗНИ СВЕТОГЛЕДИ И ЦЕННОСТИТЕ XXI  ВЕК

Тематичен сборник на научно-изсле­дова­телска група“Религи­озно-фи­ло­софски па­радиг­ми и интеркуртурен диалог“от ИИОЗ – БАН&СУ с участи­ето на учени от И-та по между­рели­ги­о­зен и етнокултурен диалог( НСРОБ)

по НИ проект на секция”Религия, вярвания,светоглед”.

Редколегия: проф.,дфн Стефан Пенов; гл.ас.,д-р Людмил Петров и гл.ас.,д-р Севделина Николова.

Авторски колектив – НИ проект на секция”Религия,вярвания,светоглед”.

София 2016

Съдържание

Информация

Постоянен семинар на секция “Знание и реалност”

Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар

 

ОКСИДЕНТАЛИЗЪМ/ОКСИДЕНТАЛИЗАЦИЯ: ЕДНА /БЪЛГАРСКА/ ЦИВИЛИЗАЦИОННА ДИЛЕМА/ПЕРСПЕКТИВА

Част ІI

 

Лектор: Ивайло Кутов

Семинарът ще се проведе на 01.02.2017 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4.  Отворен е за всички интересуващи се от темата

Заповядайте !

Постоянен семинар на секция „Знание и реалност”

коко

Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар  

ОКСИДЕНТАЛИЗЪМ/ОКСИДЕНТАЛИЗАЦИЯ: ЕДНА /БЪЛГАРСКА/ ЦИВИЛИЗАЦИОННА ДИЛЕМА/ПЕРСПЕКТИВА

Част І

Лектор: Ивайло Кутов

Семинарът ще се проведе на 18.01.2017 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4.  Отворен е за всички интересуващи се от темата

Заповядайте !

СКРЪБНА ВЕСТ

4434040С К Р Ъ Б Н А     В Е С Т

На 23 декември 2016 г.
почина

ПРОФ. КРЪСТЬО ПЕТКОВ

 

 

 

С дълбока скръб съобщаваме че ни напусна нашият скъп колега и приятел – проф. Кръстьо Петков.

Ще го запомним като ерудит в областите – социология, социология на труда, икономика и социална политика, като представител на градивното поколение български учени, като директор (от 1988 до 1990 г.) на Института по социология към БАН.

Проф. Кръстьо Петков беше уважаван експерт на Международната организация на труда и на Световната банка, основател и съпрезидент на Белгийско-българската асоциация БЕСТ ТУ Бο (Best2b), управител на Германо-Българската логистична мрежа Инфраню.

Граждански и политически ангажиран, той остави исторически следи като основател и първи председател на Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ), като народен представител в 39-то Народно събрание и като председател на политическата формация Обединен блок на труда.

През последните години проф. Петков поддържаше свой блог, активно работеше върху теорията и практиката на икономическите преходи, ролята на Световната банка и МВФ,  неформалната икономика, трудовите пазари, данъчните модели, антикризисните стратегии.

Изтъкнат икономист и социолог, вдъхновил няколко поколения студенти, докторанти и млади учени, той ни остави над 500 публикации –  книги, студии, статии, доклади. Образец на академизъм, научните му приноси ще живеят в престижните цитирания и в публикациите на неговите ученици и колеги.

Проф. Петков остава в паметта на цялата ни общност като един от доайените на социологическата наука.  Ще го помним като сърдечен и отзивчив колега, като отговорен и граждански ангажиран ръководител, като един от най-енергичните и авторитетни изследователи – неизменна и ключова част от историята на обществените науки в България.

Поклон пред светлата му памет!

1 2 3 4 71