Връчване на “Почетен знак с лента” на ИИОЗ на архимандрит Емилиян Боцановки

На 12 февруари (вторник) ще се проведе тържествено заседание на Научния съвет за връчване на “Почетен знак с лента” на ИИОЗ на архимандрит Емилиян Боцановки, удостоен с тази награда с решение на Научния съвет от 18.12.2018 година. Церемонията ще се състои от 14 до 16 ч. в зала 207 на Централно управление на БАН, където архимандрит Боцановски ще изнесе беседа на социална […]

» Read more

Конкурс за присъждане на награди на млад и утвърден учен в ИИОЗ – БАН

На основание Решение на Научен съвет на ИИОЗ, Протокол 3, точка 16 от 22.01.2019г., Института за изследване на обществата и знанието обявява Конкурс за присъждане на награди на млад и утвърден учен в ИИОЗ – БАН. Критериите за присъждане на наградите са утвърдени в Правилник за присъждане на награди на млад и утвърден учен в ИИОЗ – БАН, който е […]

» Read more

Конкурс за академични длъжности

ИИОЗ обявява конкурси за: професор по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози” – един; доцент по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Социология, за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” – един;  доцент по профeсионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности” – […]

» Read more

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ЗАСЛУГИТЕ НА БЕРОНОВЦИ ЗА БЪЛГАРСКОТО РАЗВИТИЕ“   Институт за изследване на обществата и знанието при БАН   7.12. 2018 София бул. „Патриарх Евтимий“ №6   9.20- 9.30 Откриване – Проф. дфн Мартин Табаков – За заслугите на рода БЕРОН към България. Сесия – Петър Константинов – писател, учен, общественик – модератор проф. дфн Мартин Табаков 9.30 – 9.45 Гл.ас. д-р […]

» Read more

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН бе домакин на информационен семинар „Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE)

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) бе домакин на информационен семинар „Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE), който се проведе на 26 ноември 2018г. Семинарът беше организиран от ИИОЗ-БАН като координираща институция на Консорциум SHARE ERIC България в рамките на Националната пътна карта за […]

» Read more

Семинар на тема: „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) в Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването

На 19 ноември 2018 г. в Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването (НЦОЗА) се проведе семинар на тема: „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE)  Семинарът е по инициатива на координаторите от Институт за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) на Консорциум SHARE […]

» Read more
1 2 3 4 70