Постоянен семинар на секция “Знание и реалност”

Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар  

„АКТУАЛЕН КОНТАКТ“ И

ПРЕДИКАТЪТ ЗА ОНТОЛОГИЧНО СЪЩЕСТВУВАНЕ  

Лектор: проф. Димитър Вакарелов (СУ)

Семинарът ще се проведе на 15.02.2017 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4.  Отворен е за всички интересуващи се от темата

Заповядайте !

ПОКАНА ЗА ХЕГЕЛОВ СЕМИНАР “Philosophiae religionis – logica et metaphysica”

Тема: част I. на:  ДИАЛЕКТИЧЕСКАТА ЛОГИКА на Хегел – закони на мисленето и принципи на битието огика и метафизика; онтология, епистемо­логия, антро­­по­ло­гия в религиозната философия и философията на религията).

            Лектор: проф., дфн Стефан Пенов.

Време: 9 февруари, 2017 г. четвъртък от 14,30 часа.

Място: Заседателната зала на ИИОЗ-БАН на Сердика 4, София.

Покана

Нов тематичен сборник на секция “Религия, вярвания, светоглед”

РЕЛИГИОЗНИ СВЕТОГЛЕДИ И ЦЕННОСТИТЕ XXI  ВЕК

Тематичен сборник на научно-изсле­дова­телска група“Религи­озно-фи­ло­софски па­радиг­ми и интеркуртурен диалог“от ИИОЗ – БАН&СУ с участи­ето на учени от И-та по между­рели­ги­о­зен и етнокултурен диалог( НСРОБ)

по НИ проект на секция”Религия, вярвания,светоглед”.

Редколегия: проф.,дфн Стефан Пенов; гл.ас.,д-р Людмил Петров и гл.ас.,д-р Севделина Николова.

Авторски колектив – НИ проект на секция”Религия,вярвания,светоглед”.

София 2016

Съдържание

Информация

Постоянен семинар на секция “Знание и реалност”

Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар

 

ОКСИДЕНТАЛИЗЪМ/ОКСИДЕНТАЛИЗАЦИЯ: ЕДНА /БЪЛГАРСКА/ ЦИВИЛИЗАЦИОННА ДИЛЕМА/ПЕРСПЕКТИВА

Част ІI

 

Лектор: Ивайло Кутов

Семинарът ще се проведе на 01.02.2017 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4.  Отворен е за всички интересуващи се от темата

Заповядайте !

Постоянен семинар на секция „Знание и реалност”

коко

Каним  Ви на поредната лекция на нашия семинар  

ОКСИДЕНТАЛИЗЪМ/ОКСИДЕНТАЛИЗАЦИЯ: ЕДНА /БЪЛГАРСКА/ ЦИВИЛИЗАЦИОННА ДИЛЕМА/ПЕРСПЕКТИВА

Част І

Лектор: Ивайло Кутов

Семинарът ще се проведе на 18.01.2017 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4.  Отворен е за всички интересуващи се от темата

Заповядайте !

1 2 3 4 5 72