На 22.04.2019 г. Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН проведе пресконференция

За пръв път в публичното пространство бяха представени основни резултати от реализирания проект “”Икономиката в сянка” като девиантна практика”. Проектът е изпълнен пред периода 2016 -2019 г. от екип учени от ИИОЗ-БАН в състав: проф. д.с.н. Емилия Ченгелова (ръководител), проф. д.с.н. Валентина Златанова, проф. д.с.н. Светлана Съйкова, гл. ас. д-р Люба Спасова. На пресконференцията бяха представени основни акценти в нагласите […]

» Read more

The Power of Cultural Diplomacy in a Changing World

The Institute for the Study of Societies and Knowledge at the Bulgarian Academy of Sciences cordially invites you to a lecture on The Power of Cultural Diplomacy in a Changing World   Federica Olivares Director and founder of the Master Program in “Cultural Diplomacy: Arts and Media for International Relations and Global Communication” at the Catholic University in Milan Opening […]

» Read more

“Икономиката в сянка”: осъзнавано и добре замаскирано нарушаване на законодателството и социалните норми

На 22.04.2019 г. от 11:00 ч. в зала 207 на ЦУ на БАН  за първи път в общественото пространство ще се представят основните резултати от научно изследователски проект, реализиран през периода 2016-2019 г. от екип учени от Института за изследване на обществата и знанието – БАН. Екипът по проекта е Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова (ръководител), Проф. д.с.н. Валентина Златанова, Проф. […]

» Read more

ОБЯВА за ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ образователна и научна степан ДОКТОР по философия, 2.3

на Игор Стоян Коцич Защита на дисертация на 9 май, четвъртък от 14,30 часа за получаване на образователна и научна сте­пен ДОКТОР по специалност ФИЛОСОФИЯ– 2.3., на докторант на самостоя­телна подготовка Игор Стоян Коцич с научен консултант д-р Сергей Мето­­диев (по докторска програма Философия на религията и религи­ознание, към секция/катедра „Религия, вярвания, светоглед – ИИОЗ-БАН) : На 9 май,четвъртък от 14,30 […]

» Read more

Данните от SHARE Вълна 7 вече са публично достъпни!

SHARE Release 7.0.0 включва данните от 7-ма вълна, където благодарение на Европейската Комисия се включиха България, Кипър, Финландия, Литва, Латвия, Малта, Румъния и Словакия. Данните в 7-ма вълна са фокусирани върху жизнените истории на респондентите (SHARELIFE). Новост при 7-ма вълна е включването и на т.нар. в психологията петфакторен личностен модел или Big-5 personality traits. В допълнение, данните от 7-ма вълна […]

» Read more

Експертната група на високо равнище на Европейската комисия за въздействието на дигитализацията върху трудовите пазари на ЕС публикува препоръките си. Доц. д-р Васил Киров от ИИОЗ е съавтор на доклада

Експертната група на високо равнище (High-Level Expert Group (HLG) за въздействието на цифровата трансформация върху трудовите пазари в ЕС, създадена от Европейската комисия, публикува окончателния си доклад. Докладът бе представен на 9 април 2019 в Брюксел,на конференцията на високо ниво „Бъдещето на труда. Днес. Утре. За всички“ с участието на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, заместник председателя Валдис Домбровскис […]

» Read more
1 2 3 4 5 74