Нов тематичен сборник Mathematics in Philosophy

 “Излезе от печат нов тематичен сборник в чужбина Mathematics in Philosophy, в който публикации имат освен чуждестранните автори, и колегите от Института

проф. Веселин Петров (плюс редактор на сборника и увод на сборника),

доц. Росен Люцканов и

доц. Енгелсина Тасева”.

ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР

Атиняните и чужденците, които пребиваваха там, с нищо друго не обичаха да си пре-карват времето така, както да говорят или слушат някое ново учение” ( The Acts 17:21)

 

ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР 

Seminario – religionis et philosophiae (Ψ)

С-я ”Религия, вярвания, светоглед” – ИИОЗ-БАН продължава постоянния тео-

ретичен семинар по обща ТЕМА: Религия–ценности–интеркултурен диалог и

НИ проект:“Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI век“.

ИНДИВИДУАЛНА ТЕМА: Догма и символ от юнгианско гледище.

Лектор:    Гл.ас., д-р     Севделина Николова

Дискутант – доц., д-р Борислав Нинов.

Колегията от катедра ”Религия, вярвания, светоглед” и НИ група ”Религиозно-философски парадигми и интеркултурен диалoг” имат удоволствието да ви поканят: Заповядайте като участници или гости в четвъртък  –  25  май,  2017  г.  от  14,30  ч.  в  заседателната  зала  на  ул.“Сердика“  4.

ОЩЕ ЕДИН „ПИТАГОРЕЕЦ“ ОТ ИИОЗ

ОЩЕ ЕДИН „ПИТАГОРЕЕЦ“ ОТ ИИОЗ

 

На 18 май 2017 г. се състоя връчването на годишните награди „Питагор“ на МОН за 2017 г. Радостната новина за нашия Институт е, че се сдоби с още един „питагореец“.  На нашата колежка гл. ас. д-р Благовеста Илиева Николова бе присъдена Поощрителна награда за млад учен в областта на хуманитарните и социални науки. Тя получава грамота и плакет и парична награда от 2 000 (две хиляди)  лв. Да й е честито! Тя е вторият учен от Института, станал носител на награда „Питагор“ в една от различните категории на наградата. Това е много добро постижение и за самия Институт. Малко са научните институти и факултетите на университетите, които могат да се похвалят с повече от един носител на тази престижна награда. Нека да се поздравим с постижението!

 

Гл. ас. д-р Благовеста Илиева Николова (33 г.) развива научната си дейност в областта на политическата философия ифутурологията. Специализирала е в Laboratory for Ethical Governance of Information Technologies (LEGIT), Университет в Намюр, Белгия (2015 – 2016). Нейните разработки през периода 2014 – 2016 са в областта на прогнозирането и ролята на неопределеността, както и на трансформация на прогнозирането в обществата, основани на знанието, като 3 от тях са публикувани в чуждестранни реномирани издания, а 2 в специализирани български издания. Има 5 участия в национални и международни проекти, 3 от които са финансирани от Европейската комисия по програма „Хоризонт 2020“, по 7-ма Рамкова програма и по програма „Еразъм+“. Те се отнасят до бъдещето на миграцията, граничния контрол и европейската концепция за отговорни изследвания и иновации. Изнесла е 4 доклада по тях на международни форуми в Люксембург, Австрия, Германия и Испания. Две от публикациите й през този период са в чуждестранни издания с импакт фактор, има 10 цитирания в авторитетни издания според Scopus и Google Scholar. Има номинация за наградата на БАН за най-млади учени „Иван Евстатиев Гешов“. В своите публикации тя разработва значими за нашето общество проблеми като: как водещи глобални прогнози интерпретират същността и бъдещето на миграцията, какви са елементите на един адекватен прогностичен анализ на миграцията към и през Балканите, какви биха били ефектите от нарастващото технологизиране на процеса на граничен контрол и предстоящото реализиране на инициативата „Интелигентни граници“ на ЕС и др.

 

ИЗЛОЖБА „Да послужа народу си…. Дарителство за образование – традиция и съвременност”

На 25-ти май от 13,00 в Клуба на народния представител в Народното събрание ще бъде открита „Да послужа народу си…. Дарителство за образование – традиция и съвременност”.

Изложбата представя във фотографии, документи и текстове богатата традиция на дарителство за българското образование. Материалите са непознати и са издирени от големите български архивохранилища, библиотеки и стари периодични издания.

Изложбата е подготвена в рамките на изпълнението на научен проект на тема „Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения”, финансиран от Фонд „Научни изследвания“. Интердисциплинарният характер на проекта дава възможност в изложбата да бъдат представени както историческите измерения на дарителството, така и негови съвременни прояви. В 24 табла оживяват ликовете на достойни, но забравени българи, дали своя принос за просперитета и просветното издигане на нацията. Представяме също и резултати от социологическо изследване на нагласите на българските граждани за дарителство за образование в съвременните условия, както и от приложението на езиков модул за анализ на документи за дарителството в образованието.

Екип на проекта: проф. д.с.н. Пепка Бояджиева (ръководител), ИИОЗ-БАН; доц. д-р Росица Стоянова, ИИИ-БАН; проф. д.с.н. Кръстина Петкова, ИИОЗ-БАН; гл. ас. д-р Петя Илиева-Тричкова, ИИОЗ-БАН; Диана Ненкова, ИИОЗ-БАН; доц. д-р Кирил Симов, ИИКТ-БАН; проф. д.с.н. Валентина Миленкова, ЮЗУ; гл. ас. д-р Петрана Стойкова, ЮЗУ; гл. ас. д-р Петър Първанов, ЮЗУ.

 

 

Институтът за изследване на обществата и знанието се представи на Второто Иновативно Младежко Експо

Институтът за изследване на обществата и знанието се представи на Второто Иновативно Младежко Експо, организирано от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и подкрепено от Министерство на образованието и Националното представителство на студентските съвети в България, на 12 май в Дунавската ни столица.

Над 30 бяха щандовете в Канев Център – Русе, където бяха изложени разработките на университети, академични клубове и училища – от борса за добри педагогически практики, през дронове и роботи, създадени в университетските лаборатории,иновативни подходи за арт-терапия, до рисунки с микроорганизми и др. ИИОЗ-БАН се представи със свои актуални изследвания и проекти, свързани с младежта – за нейното социално включване (проект EXCEPT с ръководител доц. д-р Мария Желязкова), за прехода между образование и заетост и за преодоляването на социалните неравенства в този преход (проект NEGOTIATE и Българо-швейцарски изследователски проект с ръководител проф. дсн Румяна Стоилова), както и за нейното развитие чрез учене през целия живот (проект ENLIVEN с ръководител проф. дсн Пепка Бояджиева).

Сред представените проекти бе и приложният иновативен проект с пилотен характер „Обучение по екопредприемачество в три извънстолични университета“, реализиран с асоциираното партньорство на домакините и това на Стопанска академия – Свищов и УХТ – Пловдив, част от чиито участници бяха представени със самостоятелни щандове.

Eкип студенти от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ (Марин Маринов, Донка Стафидкова, Дафинка Карлукова и Христо Топалов) представиха разработения в рамките на обучението проект за екопредприемачески стартъп „Еко Лист – възможности за използване на водата като мастило“. На един от щандовете на домакините самият образователен продукт на едноименния проект на ИИОЗ, реализиран два пъти под ръководството гл. ас. д-р Свилен Кунев в РУ, бе представен като „Майсторски клас по екопредприемачество“ – вече интегриран в дейността на Центъра за насърчаване на предприемачеството на Русенски университет с ръководител доц. д-р Даниел Павлов.

На последвала през уикенда работна среща екипът на проекта „Обучение по екопредприемачество в три извънстолични университета“ с ръководител гл. ас. д-р Мартин Иванов, по предложение на Научния съвет на ИИОЗ, обсъди със своите колеги от Русенски университет, Стопанска академия „Д. А. Ценов” и Университет по хранителни технологии – Пловдив възможността за учредяване на Академична мрежа в подкрепа на предприемачеството за устойчиво развитие и параметрите на съответен Меморандум с принципите, залегнали в успешната реализация на приключилия проект и постигнатите партньорски отношения.

Снимки: гл.ас. д-р Николай Ковачев, РУ

1 2 3 4 5 6 77