Обява за отдаване под наем на помещение за офис

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН отдава под наем помещение за офис – 57м² на бул. Патриарх Евтимий №6, ет. III. Документи се подават в деловодството на Института за изследване на обществата и знанието при БАН на ул. Московска №13А.  

» Read more

Докторанти от Европа се събират в София на семинар посветен на ‘виртуалния начин на работа’.

Докторанти от Европа се събират в понеделник в София на едноседмичен семинар посветен на ‘виртуалния начин на работа’. Двадесет избрани след строга селекция студенти от университети в различни европейски държави като Германия, Франция, Испания, Белгия, Италия, Великобритания и България, са спечелили субсидия по проект финансиран от Европейския съюз (1) за да участват в този семинар. Те ще работят с международни […]

» Read more

Публична защита на доц. д-р Ерика Лазарова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „,БОГОМИЛО-КАТАРСКАТА ФИЛОСОФИЯ КАТО ЖИВЯНА ЕТИКА“ на ЕРИКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА за получаване на научната степен „доктор на науките” по професионално направление философия (2.3), научна специалност философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на културата) 05.01.13 Заседанието ще се проведе […]

» Read more

Приветствие по случай 100 годишнината от рождението на професор дфн Живко Ошавков

Доц. д-р Йоана Спасова-Дикова, научен секретар на направления „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ и „Човек и общество“ ПРИВЕТСТВИЕ по случай 100 годишнината от рождението на професор дфн Живко Ошавков Уважаеми гости, скъпи колеги, Имам удоволствието от името на ръководството на БАН и в качеството си на научен секретар на направлението „Човек и общество“ да ви кажа „Добре дошли!“ и да […]

» Read more

Conference Logical Models 9 – 10 July 2013

Department of Logical Systems and Models Institute for the Study of Societies and Knowledge Bulgarian Academy of Sciences organizes a conference Logical Models   The conference will take place on 9th and 10th of July 2013 in the building of the institute that is on 6,“Patriarch Evthimii” blvd., the main hall. Everybody is welcome to come. PROGRAMME 9th of July […]

» Read more

100 години от рождението на професор дфн Живко Ошавков

На 4 юли /четвъртък/ от 14.00 часа в Големия салон на БАН, ИИОЗ ще отбележи 100 години от рождението на професор дфн Живко Ошавков. Професор дфн Живко Ошавков е учен с основополагащо значение за следвоенното развитие на социологията в България и с решаващ принос за еманципирането и институционализирането й като самостоятелна наука в българското научно пространство в края на 50-те години на […]

» Read more
1 55 56 57 58 59 69