Втора международна конференция за средната класа

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да ви поканим на Втора международна конференция за средната класа „Средната класа като предпоставка за стабилност на обществото: петнадесет години по-късно”, посветена на 60 годишнината от рождението на проф. Николай Тилкиджиев Конференцията ще се състои на 6 и 7 декември 2013 г. в София. Желаещите да участват да изпратят заглавие и резюме на своя доклад (до […]

» Read more

International workshop “Whitehead after Process and Reality” оn the 19th of June 2013

The Institute for the Study of Societies and Knowledge at BAS and the Department of Philosophy at the University of Liege, Belgium organize an international workshop Whitehead after Process and Reality 19th of June 2013 (Wednesday) at 14 p.m. the conference room on “Serdika” street, No 4, II floor Programme of the workshop: 14:00 – 14:45 Vesselin Petrov (ISSK-BAS). Whitehead […]

» Read more

Публична защита на Дона Пикард

Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: “СОЦИАЛНИЯТ КАПИТАЛ КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ” на Дона Костадинова Пикард за получаване на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Социология”, шифър 05.11.01 Научен ръководител доц. д-р Мариана Драганова Състав на научното жури: Проф. дсн Таня Неделчева – ИИОЗ, председател Проф. дсн Валентина Миленкова – ЮЗУ Проф. дсн […]

» Read more

Допълнителни разяснения по публична покана

Допълнителни разяснения по публична покана за избор на изпълнител за провеждане на социологическо изследване на тема “Младите хора в България Преход от образование към работа”, по проект “Социални неравенства и регионални различия. Допълнителни разяснения по публичната покана

» Read more

Представяне на последния брой на сборник “Bulgaria Rusticana”

  На 11 юни от 16.00 часа в Заседателната зала на ИИОЗ на ул. Московска 13А, ще се представи сборника от статии, изнесени на редовната годишна конференция по проблемите на селото от 2012 г. “Спомен с бъдеще?” (размисли за селската кооперация в България), посветена на 75-годишнината от рождението на проф. дсн Минчо Драганов. Заповядайте!

» Read more
1 57 58 59 60 61 69