Conference Logical Models 9 – 10 July 2013

Department of Logical Systems and Models Institute for the Study of Societies and Knowledge Bulgarian Academy of Sciences organizes a conference Logical Models   The conference will take place on 9th and 10th of July 2013 in the building of the institute that is on 6,“Patriarch Evthimii” blvd., the main hall. Everybody is welcome to come. PROGRAMME 9th of July […]

» Read more

100 години от рождението на професор дфн Живко Ошавков

На 4 юли /четвъртък/ от 14.00 часа в Големия салон на БАН, ИИОЗ ще отбележи 100 години от рождението на професор дфн Живко Ошавков. Професор дфн Живко Ошавков е учен с основополагащо значение за следвоенното развитие на социологията в България и с решаващ принос за еманципирането и институционализирането й като самостоятелна наука в българското научно пространство в края на 50-те години на […]

» Read more

Публична защита на Севделина Николова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Институт за изследване на обществата и знанието обявява ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: „АРХЕТИПОВЕ И ДИАЛЕКТИКА В СЪЧИНЕНИЯТА ЗА РЕЛИГИЯТА НА К.Г.ЮНГ“ на Севделина Йорданова Николова за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление философия (2.3), научна специалност философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията) 05.01.13 […]

» Read more

Девета национална конференция по етика на тема “Европейските етични стандарти и българската медицина”

Медицински университет – София, Институт за изследване на обществата и знанието (БАН) и Български лекарски съюз организират девета национална конференция по етика на тема “Европейските етични стандарти и българската медицина”, която ще се проведе на 25 и 26 октомври 2013 г. в зала “Сердика”-”Шератон”, София. Темите и проблемите, които ще бъдат дискутирани на този форум са от приоритетно значение за цялото […]

» Read more

Публична защита на Дарина Пейчева

Публична защита на Дарина Пейчева Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: “МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА КАЧЕСТВОТО НА ЕМПИРИЧНОТО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИМЕРЕН МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ЕМПИРИЧНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ” на Дарина Николаева Пейчева за получаване на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Социология”, шифър 05.11.01 Научен ръководител проф. дсн Атанас Атанасов Състав на научното жури: Проф. […]

» Read more

Награда „Хр. Г. Данов” за хуманитаристика се присъди на „…първа радост е за мене. Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения”

Тазгодишната награда „Хр. Г. Данов” за хуманитаристика се присъжда на Николай Аретов и издателство „Кралица Маб” за „…първа радост е за мене. Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения” Тази книга е резултат от съвместния проект „Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения”, в който участваха колективи от Института за литература, Института […]

» Read more
1 60 61 62 63 64 73