Изложба “Занаяти и нрави в Троянско”

Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян

 организира изложба

„Занаяти и нрави от Троянско”

по покана на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София,

с финансовата подкрепа на Община Троян и „ВИНПРОМ – ТРОЯН” АД

Идеята на изложбата е да представи Троянския край като място със съхранена специфична материална и духовна култура, част от националната. Повод за събитието е и честването през месец октомври на 50-годишния юбилей на Музея на занаятите.

Експозицията включва над 200 движими културни ценности от различни раздели на народното изкуство – керамика, художествено дървообработване, метало-обработване, художествен текстил. Сред тях са безспорни образци на местните занаяти като настолният кръст, изработен от братята Илия и Кирил Тотеви – майстори-златари от Троян. Той е подарен от братя Тотеви на църквата „Св. Николай Летни” в с. Гумощник За своята работа Илия Тотев е отличен на Балканското изложение в Лондон през 1907 г. с диплома и сребърен медал.

В изложбата се представят първите издания на произведения на Иван Хаджийски: „Бит и душевност на нашия народ” (1940), „Психология на нашето иманярство” (1940), „История на нашите нрави” (1938), „Психология на военната дисциплина” (1940), „Върху бита и психологията на нашето еснафство” (1937), „Оптимистична теория за нашия народ” (1938), „Нашите затвори” (1937), „Авторитет, достойнство и маска” (1933). Показват се също така документи от личния архив на социолога – карта за самоличност, визитна картичка, свидетелства за зрелост от Търговската гимназия в Свищов и Втора мъжка гимназия в София, студентски книжки и дипломи от двете специалности висше образование, които е завършил – философия и правни и държавни науки, лична кореспонденция. Сред документите е и единственият предметен експонат, принадлежал на Иван Хаджийски – неговият ръчен часовник.

Чрез богат снимков материал зрителят изгражда своята представа за селището – типично занаятчийско, с главната улица, с дюкяните, пазара, Марковския мост, но и неочаквано различен – с театъра, оперета, джаз състава.

Проследено е превръщането на занаятите в индустрия чрез фотографии и разказаната история на електрификацията на града, построяването на ж.п. линията и на няколко от големите икономически субекта – „Елпром”, „Машстрой”, „Георги Димитров”, „Болшевик”, които днес не съществуват или са в променен вид и статут.

Не е пропуснато и представянето на Троян чрез един от знаковите домашни занаяти – производството на сливова ракия.

„ВИНПРОМ – ТРОЯН” АД като съвременна структура, която институционализира една свещена за троянци традиция, също има своето място в изложбата.

За пръв път се прави опит в подобно представяне на региона да се покажат усилията от 20-те и 30-те години на ХХ в. Троян да стане курорт. Чрез статии от вестник „Хемус” 1928-1932 г. се илюстрира грижите на местните власти и обществени организации за курортните селища в региона, за неговото рекламиране.

Всеки посетител на изложбата ще може да види чрез видеоматериали и технологията на занаятите, които са практикувани в Троянско.

Организаторите са подготвили за гостите в деня на откриването на изложбата възможността да дегустират от ракиите на „ВИНПРОМ – ТРОЯН” АД и блажено жито – два от характерните за Троянския край специалитета.

Откриването на изложбата е на 14 юни (четвъртък) в 11.00 часа в залите на Етнографския музей в София на пл. „Княз Александър І” № 1.

Научна конференция по повод 105 г. от рождението на Иван Хаджийски

Научна конференция по повод 105 години от рождението на Иван Хаджийски

През 2012 година се навършват 105 години от рождението на Иван Хаджийски. По традиция Институтът по социология, а сега Институт за изследване на обществата и знанието, Българската социологическа асоциация, съвместно с община Троян, отбелязват тази годишнина с изяви на българските социолози.

 Тази година в Троян на 12 и 13 октомври ще бъде организирана научна конференция на тема Авторитет, достойнство и маска – съвременният прочит на Иван Хаджийски.

В рамките на конференцията ще се проведе самостоятелна сесия по същата тема с участието на студенти и докторанти. Заявки за участие на всички желаещи да се включат в конференцията, включително и за младежката сесия, могат да се направят в срок до 10 септември 2012 г. на следния електронен адрес: bsa@sociology.bas.bg

За допълнителна информация можете да се обръщате към:

Галина Колева: galyak@gmail.com

Веска Кожухарова-Живкова: (за всички участници) veska.jivkova@gmail.com

Дона Пикард: (за младежката сесия) dona.pickard@gmail.com

Очакваме вашата активност и участие в проявите, посветени на 105-годишнината  от рождението на Иван Хаджийски.

Конференция “Кооперацията в българското село – светло минало и неясно бъдеще”

ПРОГРАМА

на годишната конференция

на тема:

„Кооперацията в българското село – светло минало и неясно бъдеще”

Посвещава се на 75 годишнината на проф.дсн Минчо Драганов

5 юни 2012г. (вторник)

Първо сутрешно заседание

Водещ : проф.дсн. Таня Неделчева

9:00- 11:00

 9.00 –  9.10 Откриване
 9.10 –  9.30 Встъпителни думи на съорганизаторите
 9.30 –  9.40 Проф.дсн Таня Неделчева, ИИОЗ –  Проф. Минчо Драганов и новият прочит на душевността на българския селянин.
  9.40 – 10.00  Представяне на книгата Животът на село и образованието
10.00 – 10.15 Ваня Боюклиева, зам.-председател на ЦКС  Приносът на потребителните кооперации за съхраняване на българското село.
10.15 – 10.30 Проф. д-р Атанас Ганев  Целесъобразност от обединение на потребителните и земеделските кооперации и техните съюзи
10.30 – 10.40 Доц. д-р Николай Живков,  СА “Д.А.Ценов” – Свищов  Държавната политика и кооперативният сектор.
10.40 – 10.50 

 

10.50 – 11.10

11.10 – 11.30

 

Проф.дикн Пенка Найденова и доц. д-р Геновева Михова  Кооперативната форма като защита на бедното селско население в пазарни условия.Дискусия по докладите

Кафе пауза

Второ сутрешно заседание

Водещ : доц.д-р Мария Стоянова

11:30 – 12:40

11.30 –11.40 Проф. Йорде Якимовски и Борис Анакиев, И-т за социологически и правно-политически изследвания към Университет „Св. Кирил и Методий” – Скопие –   Zoshtokooperativite se znachajni za Makedonija.
11.40 –11.50 Доц. д-р Тихомир  Пелов,  Обусловеност на силните кооперативни движения в страните с най-висок жизнен стандарт.
11.50 –12.00 Мирослав Тодоров   Поуки от кооперативното дело в англоезичния свят.
12.00 –12.10 Доц. д-р Ирена Бокова, НБУ   Горските кооперации в Родопите   от историческото наследство към съвременнотосъстояние.
12.10 –12.20 Доц. д-р Божидар Ивков, ИИОЗ  Кооперациите на инвалиди в България. История, развитие и политики. Социологически аспекти.
12.20 –12.50 Дискусия по докладите
12.50 –14.00 Обедна почивка

 Първо следобедно заседание

Водещ: доц.д-р Максим Молхов

14:00 – 16:00

14.00 – 14.10 Гл.ас.д-р Цочо Златков, ИИОЗ  Българските селскостопански кооперации: мрачно настояще и неясно бъдеще.
14.10 – 14.20 Доц. д-р Минка Чопева, Институт за аграрна икономика   Равнище на участие на членовете на някои земеделски производствени кооперации в дейността им.
14.20 – 14.30 Доц.д-р Нона Маламова –  Създаване на организации на производители в земеделието – стимули и бариери.
14.30 – 14.40 

14.40 – 14.50

Гл. ас. д-р Камелия Петкова, ИИОЗ  Селската земеделска кооперация    реалност и перспектива (на примера на ЗКПУ “Земя”- с. Петково).Доц. д-р Вихър Мицов, Институт по аграрна икономика  Селскостопанската кооперация като форма за комасацията на земята.
14.50 – 15.00 Георги Бойков, докторант,  ЮЗУ “Неофит Рилски”  Алтернативи на едрата собственост при неоаграризма.
15.00  15.30  Дискусия по докладите
15.30 – 15.40  Кафе пауза

 Второ следобедно заседание

Водещ:  доц. д-р Мариана Драганова

15:40 – 19:00

15.40 –15.50 Доц.д-р Максим Мизов   Кооперацията   особен хронотопос на социални енергии.
15.50 – 16.00 Проф. дсн Цветан Давидков, Десислава Йорданова и Ирена Младенова   Oсобености на кооперацията  kато търговско дружество (емпирични експликации).
16.00 – 16.10 Проф. дсн Валентина Миленкова, ЮЗУ „Неофит Рилски” Българската кооперация: аспекти и социализационни влияния.
16.10 – 16.20 Гл.ас. д-р Боян Ерменов, ИИОЗ    Кризата  нови стимули за възраждане на кооперациите.
16.20 – 16.30 Ас. Дoнa Пикард, ИИОЗ  Кооперативното движение в българските села като проявление на специфичния им социален капитал.
16.30 – 16.40 Гл. ас. д-р Красимира Трендафилова, ИИОЗ    Селската кооперация в България    оцеляване по време на криза.
16.40 – 16.50 Гл.ас.д-р Динко Минчев, ИИОЗ – Проф. Иван Иванов и кооперативното движение в България.
16.50 – 17.0017.00 – 17.10 Проф. д-р Мария Шишманова и Доц. д-р Розина Попова, ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград  –  Щрихи за ревитализация на кооперациите.Проф.дсн Веска Кожухарова-Живкова – Какво става с българските трдиции в кооперативизма?
17.10 – 17.20 Гл.ас.д-р Галина Колева, ИИОЗ –  Кооперациите: за какво помагат и какво им помага.
17.20  18.00

Дискусия по докладите 18.00 – 19.00

Обобщаваща дискусия на чаша вино

Конкурс за доцент – ИИОЗ

Конкурс за академична длъжност „доцент” за нуждите на секция “Общности  и идентичности” – ИИОЗ, професионално направление 3.1. „Социология,  антропология и науки за културата”, шифър 05 11 01, обявен в ДВ. бр.  96 от 6.12.2011 г.

 Р Е Ц Е Н З И Я за участие в обявения конкурс за придобиване на академична длъжност „доцент” по научна специалност „Социология”, шифър 05.01.11, професионално направление „Социология, антропология и науки за културата”, шифър 3.1, за нуждата на секция „Общности и идентичности” на ИИОЗ при БАН, обявен в бр. № 96 на Държавен вестник от 06.12.2011 г., Протокол на ИИОЗ № 2 от 19.01.2012 г., от страна на д-р Стефан Николов, подготвена от доц. д.с.н. Максим Мизов

 РЕЦЕНЗИЯ ПО КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА, ОБЯВЕН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК бр. 96 от 06.12. 2011 г. Рецензент: проф. дсн Таня Неделчева

СТАНОВИЩЕ по конкурс за доцент от професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, обявен в Държавен вестник, бр. 96 от 06.12.2011 година от Светла Колева, доц. д-р

 СТАНОВИЩЕ ПО КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКЦИЯ „ОБЩНОСТИ И ИДЕНТИЧНОСТИ” от проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска, УНСС

СТАНОВИЩЕ от проф. д.с.н. Духомир Минев относно: трудовете на Стефан Ем. Николов, участник в конкурс за академичната длъжност „доцент”, обявен от ИИОЗ за нуждите на секция „Общности и идентичности”, Шифър 05.11.01, Социология, ДВ Брой: 96, от дата 06.12.2011 г.

 Становище от проф.д.с.н. Валентина Миленкова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” от професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата обявен от ИИОЗ обявен в ДВ бр.96 от 6.12.2011  за редовен доцент по 05 11 01 Социология Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност и продукция, представена от участниците в конкурса.  Кандидат – Стефан Емилов Николов

 СТАНОВИЩЕ за участието на  д-р Стефан Емилов Николов по обявен конкурс за академична длъжност „доцент” от Професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата” обявен от ИИОЗ в ДВ. бр. 96, от дата 06.12.2011 г. от доц. д-р Мариана Драганова,  ИИОЗ при БАН

Отговори на на д-р Стефан Емилов Николов  на въпроси и критични бележки, поставени в рецензиите и становищата

 Резюмета на трудовете на  д-р Стефан Емилов Николов

Покана за участие в Международната конференция Подобряване на качеството на труда в Европа
Крайният срок за изпращане на резюмета: 15 юни 2012 г. … Повече информация
1 68 69 70 71 72 77