SHARE (Проект Изследване за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа)

 

 

За първи път в България ще се изпълни голям научен проект Изследване за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (Survey of health, ageing and retirement in Europe – SHARE “50+ in Europe”), координиран от Института Макс Планк за социално право и соцална политика към центъра за икономика на застаряването в Мюнхен, Германия (Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging).

 

Кой извършва изследването в България?

SHARE България се координира от Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките (ИИОЗ-БАН). Екипът от ИИОЗ-БАН се ръководи от гл. ас. д-р Екатерина Маркова. Гл. ас. д-р Габриела Йорданова от ИИОЗ-БАН е национален оператор на изследването и ще следи за качеството на набираната информация. Екипът се подпомага и от доц. Васил Киров (ИИОЗ-БАН), д-р Евгения Маркова (Brighton Business School, University of Brighton, UK) и Диана Ненкова. Изследването на терен ще се проведе от ГфК България, Институт за маркетингови изследвания, част от GfK International Group.

ВАЖНО: Набирането на информация по изследването SHARE – България вече започна. Интервюерите на GfK България притежават специални идентификационни документи, с които да докажат, че работят по изследването за здравето, застаряването и пенсионирането в Европа. Предоставя се специална информация и телефони, на които гражданите могат да се обадят допълнително.
Данните от изследването ще бъдат анализирани само в съвкупностен вид и анонимността на респондентите е гарантирана!

 

Защо се извършва това изследване и каква е неговата основна цел?

Застаряването на населението е едно от най-големите социални предизвикателства в Европа през 21 век. SHARE e международно панелно изследване, в което от 2016 година участват всички държави членки на Европейския съюз и учените имат възможност да идентифицират предизвикателствата и подпомогнат гражданите на възраст 50 и повече години (чийто брой непрекъснато се увеличава) в достигане на по-добро качество на живот.

Как остарява Европа? Винаги ли е било така? И как се случва то в другите страни? С цел да изследва това, проектът “SHARE – Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” или “50+ в Европа” стартира през 2004 г.  Целта на изследователския проект 50+ в Европа е да се анализират социалните, икономически и здравни условия на хората в европейски държави, които са на възраст над 50 години, с помощта на интервюта. Ранното детство определя основата за цял живот. Ние искаме да разберем как обстоятелства от младостта въздействат върху живота на днешното поколение 50+. Ето защо, въпросникът за предстоящата вълна през 2017 година е разделен на две части “История на живота” и “Житейска ситуация”.

 

Къде и как се използват данните от изследването

Данните от проучването, събрани в изследователския проект “50+ в Европа” представляват важна основа за социалните науки. Повече от 5500 социални изследователи по целия свят работят с тази база данни и осигуряват резултати за:

  • Повече от 1.200 научни публикации, книги или статии в списания
  • Източници на информация за политически реформи, политически анализи и законодателни текстове
  • Публикации в медиите
  • Експертни лекции

Полезна информация:

SHARE брошура

SHARE постер

Медиен мониторинг

За допълнителна информация относно изследването SHARE-Bulgaria, можете да се свържете с нас:

ЕКИП:

 

Екатерина Маркова – ръководител на проекта за България

 

Електронна поща: emarkova@bas.bg

 

 

 

Габриела Йорданова – национален оператор

 

Електронна поща: gyordanova@bas.bg

 

 

 

 

Васил Киров – член на екипа

 

 

 

 

       

 

Евгения Маркова – член на екипа

 

                                     

 

              

Институт за изследвания на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН)

ул. “Московска” №13А, гр. София, 1000, България,

Телефон за връзка +359 875 167736