Бланки

Заявление за командировка на служителите на Институт за изследване на обществата и знанието (DOC)

ИС “Кадри” – Професионална биография (DOC)

Заявление за отпуск на служителите на Институт за изследване на обществата и знанието (DOC)

Бланка CV за учените от Институт за изследване на обществата и знанието (DOC)

Бланка на ИИОЗ (DOC)

Деклрация (DOC)

Предложение за поемане на финансово задължение

Информационна карта за заета академична длъжност от НАЦИД (DOC)

Информационна карта за защитен дисертационен труд от НАЦИД (BG, DOC)

Информационна карта за защитен дисертационен труд от НАЦИД (EN, DOC)