Научен съвет

Председател

Проф. дсн Пепка Бояджиева pepka7@gmail.com
тел: 02/ 980 95 22

Заместник-председател

Проф. дфн Нина Димитрова, ninaivdimitrova@abv.bg

Секретар

Доц. д-р Доротея Ангелова

Технически секретар

Любка Илиева

Списък на членовете на Научния съвет на ИИОЗ:

 1. Доц. д-р Албена Накова, albena_nakova.manolova@abv.bg
 2. Проф. дсн Анна Мантарова, mantarovaa@abv.bg
 3. Доц. дфн Богдана Тодорова, bony69bg@yahoo.com
 4. Доц. д-р Божидар Ивков, bivkov56@gmail.com
 5. Доц. д-р Валери Личев (vlichev_61@yahoo.com )
 6. Проф. дфн Веселин Петровpetrov.vesselin@gmail.com
 7. Доц. д-р Добринка Костова, kostov11@abv.bg
 8. Доц. д-р Доротея Ангелова, teiaang@yahoo.com
 9. Доц. д-р Емилия Маринова,  ema_marinova@abv.bg
 10. Проф. дсн Емилия Ченгелова, chengelova@gmail.com
 11. Проф. дфн Нина Димитроваninaivdimitrova@abv.bg
 12. Проф. дсн Пепка Бояджиева pepka7@gmail.com
 13. Доц. д-р Росен Люцканов, rosen.lutskanov@gmail.com
 14. Проф. дсн Румяна Стоиловаrumiana.stoilova@gmail.com
 15. Проф. дфн Стефан Пенов stefan_sal@mail.bg
 16. Доц. дфн Татяна Батулева, tanbat@abv.bg
 17. Проф. дсн Таня Неделчева, inadim@dir.bg