Социални теории, стратегии и прогнози

Секцията е част от направление   „НЕРАВЕНСТВА И СОЦИАЛНА ПРОМЯНА“   от структурата на ИИОЗ.

Предмет на дейност:

Сeкцията изследва общите характеристики на съвременните общества, динамиката и перспективите на тяхното развитие; разработва нормативни и дескриптивни прогнози, както и стратегии за социално развитие. Нейни сътрудници са включени в различни национални и международни изследователски мрежи.

Секцията покрива следните изследователски полета: философия на политиката, правото и икономиката, футурология, социални теории, философия и теория на историята, религия и сигурност, антропология.

 

Проекти:

2016-2018. Международен проект по линия на двустранното сътрудничество на БАН с Румъния (по линия на ЕБР):  Democratization, religious identity and fundamentalism in Romania and Bulgaria. Ръководител на проекта доц. д.ф.н. Богдана Тодорова. Участници от българска страна: проф. д.ф.н. Веселин Петров, гл. ас. д-р Христина Амбарева.

2016-2017. Проект по Програма за подпомагане на младите учени ‘Балканите и мигрантската криза в контекста на трансформацията на Европейския граничен контрол”, участници:  доц. д-р Борислав Градинаров (научен ръководител), гл. ас. д-р Благовеста Николова (млад учен)

2016-2020. Comparative Analysis of Conspiracy Theories (COMPACT) по програма COST. Ръководител: Dr. Peter Knight (University of Manchester). Ръководител в България: доц. д-р Тодор Христов (СУ). Участници: доц. д-р Ивелина Иванова.

2015-2018. Вътрешноинститутски колективен научен проект: България в Европейския съюз – изводи, конфликти, рискове и перспективи. Ръководител на проекта доц. д-р Борислав Градинаров. Участници: проф. д.ф.н. Иван Кацарски, чл.-кор. проф. Васил Проданов, доц. д.ф.н. Богдана Тодорова, доц. д-р Ивелина Иванова, гл. ас. д-р Христина Амбарева, гл. ас. д-р Благовеста Николова, д-нт Ива Куюмджиева.

2015-2017. Международен проект по линия на двустранното сътрудничество на БАН с Румъния (по линия на ЕБР): „Culture and Values in Late Modernity“. Ръководител на проекта доц. д.ф.н. Богдана Тодорова. Участници от българска страна: гл. ас. д-р Христина Амбарева.

2013-2015 Колективен научен проект „Бъдещето на религията. (Глобалното християнство и ислям)“. Ръководител: доц. д.ф.н. Богдана Тодорова

2013-2014. Международен проект по линия на двустранното сътрудничество на БАН с Румъния (по линия на ЕБР): “Church and Culture in Romanian and Bulgarian history and nowadays. The future of religion on the Balkans.” Ръководител доц. д.ф.н. Богдана Тодорова.

2013-2014. Колективен научен проект „Нови форми на неравенствата и трансформация на властовите механизми“. Ръководител: проф. д.ф.н. Иван Кацарски.

2013 „Социална аналитика на протестите в България 2013 г. във Фейсбук”, част от колективен проект „Фрагментация на българското общество: социални фактори, структурни измерения и ценностни проекции”. Координатор: проф. д.с.н. Румяна Стоилова. Участници: гл. ас. д-р Христина Амбарева и др.

2012-2015. Международен проект “България в променящата се геополитическа среда“. Партньори на проекта са Руски институт за стратегически изследвания, Москва и Университет за национално и световно стопанство, София, с ръководител от българска страна чл. кор. проф. В. Проданов.

 

Семинари:

Постоянен семинар на тема „Ролята на България в Европейския съюз”.

Състав
1. Проф. дфн Богдана Тодорова – завеждащ секция
bony69bg@yahoo.com

2. Проф. дфн Иван Кацарски
pessoko@gmail.com

3. Доц. дфн Борислав Градинаров
bograd@abv.bg

4. Доц. д-р Христина Амбарева
ambareva@yahoo.com

5. Гл. ас. д-р Мариана Тодорова
mariana_g_todorova@yahoo.com

6. Гл.ас. д-р Благовеста Илиева
blag_ilieva@yahoo.com

7. Гл. ас. д-р Ива Манова

iva.manova@gmail.com

8. Гл. ас. д-р Невена Иванова

ve4ernitsa@gmail.com

9. Ас. д-р Ива Куюмджиева

domos@abv.bg

10.  Ас. д-р Вихра Павлова

vihra@gyuvetch.bg

 

Анни Димитрова – свободен докторант

 

 

Радина Богомирова – секретар

Публикации Радина Богомирова

radinab@abv.bg