Bulgaria Training School: July 22–26, 2013

ДОКТОРАНТИ ОТ ЕВРОПА НА СЕМИНАР, ПОСВЕТЕН НА ВИРТУАЛНИЯ НАЧИН НА РАБОТА

София, 22-26 юли 2013 г.

Докторанти от Европа се събраха в София на едноседмичен семинар, посветен на виртуалния начин на работа.

За да участват в този семинар, след строга селекция, са избрани двадесет студенти от университети в различни европейски държави – Германия, Франция, Испания, Белгия, Италия, Великобритания и България, които са получили субсидия по проект „Динамиките на виртуалната работа” (1), финансиран от Европейския съюз. По време на семинара те работиха с международни академични експерти в областта на изследванията на глобалните тенденции на развитие на новите форми на работа, създадени с помощта на новите технологии, социалните мрежи и интернет.

България бе избрана като домакин на този, финансиран от Европейския съюз семинар, тъй като е член на Европейския съюз, предлага добри условия за организиране на конференции и други научни прояви, както и заради наличието на местния пазар на филмови и телевизионни студия, международни центрове за телефонни услуги и други информационни технологии.

Като домакин по време на семинара Институтът за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките помогна на студентите да развият своите докторантски проекти и уменията си да правят проучвания. Беше им предоставена възможност да разговарят с експерти от местната филмова и телевизионна индустрия и със специалисти по електронни игри за перспективите на България да се развива като център за високи технологии в областта на културата.

Ръководителят на проекта – проф. Кийт Рандл от университета Хартфордшир във Великобритания – каза: „Ние сме благодарни на COST Action (2) и проект „Динамики на виртуалната работа” за финансирането на този семинар и на Българската академия на науките и нейния Институт за изследване на обществата и знанието за ролята им на домакин. Това е прекрасна възможност за тези студенти, които са следващото поколение експерти в тази област, да работят заедно, да обменят идеи и да се учат чрез сътрудничество с колеги и съмишленици от цяла Европа.”

(1) „Динамиките на виртуалната работа” е европейски проект по COST Action – Движение за европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите. Този проект събира във виртуална мрежа учени от 30 държави да работят заедно по въпросите на виртуалния и дигитален начин на работа.

(2) COST Action – Движение за европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите е една от най-продължително работещите европейски рамкови програми, поддържаща сътрудничеството между учени и изследователи от Европа.

 

Контакти за информация:

Professor Keith Randle
Associate Dean (Research and Enterprise) Director of CRoMES
Hertfordshire Business School
k.r.randle@herts.ac.uk
mob: +44 7946 433 790

Доц. Васил Киров
Институт за изследване на обществата и знанието,

Българска академия на науките
vasil.kirov@gmail.com
телефон: +359 887 779 179

Bulgaria Training School web site