EDU-LAB: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

Проектът EDU-LAB има за цел да повиши професионалните възможности на младите хора в дунавския регион.

 

 

Изходната точка за развитието и изграждането на една нова нагласа е повишаването на капацитета.  EDU-LAB обединява партньори от сектора на висшето образование, бизнеса, националните публични власти и създателите на политики. Този съвместен процес на обучение ще включи и представители на  гражданското общество.

Повече от 20 партньори от 10 страни ще си сътрудничат в продължение на две години  половина  с цел устойчиво да обвържат образованието с професионалната заетост. Ще бъде развит един нов модел на управление, с цел да се създаде  здрава обвързаност с „Дунавската харта за млади таланти”.

Програмата е съфинансирана от Европейския съюз (ЕФРР и ИПП).

За повече информация по проекта: www.interreg-danube.eu/edu-lab