INVOTUNES „National Trade Union involvement in the European Semester” – „Национално участие на синдикатите в Европейския Семестър”

Проект INVOTUNES „National Trade Union involvement in the European Semester” – „Национално участие на синдикатите в Европейския Семестър” (2018-2019) се финансира от Европейската комисия и се координира от Европейската социална обсерватория. Проектът изследва степента, в която национално представителните синдикати са включени в циклите на Европейския Семестър, новата система за икономическо управление на Европейския съюз. Проектът също така анализира конкретните механизми и ефект на това включване, както и по-дълбочинно разбиране на връзките между Европейския Семестър и националния социален диалог. В основата на проекта са осем изследвания на случаи в много европейски държави: Белгия, България, Финландия, Германия, Унгария, Италия, Португалия и Швеция. Екипът на ИИОЗ, ангажиран с дейностите по INVOTUNES се координира от доц. Васил Киров и включва също гл. ас. д-р Екатерина Маркова, гл. ас. д-р Габриела Йорданова и Диана Ненкова.

 

Период: 2018 г.-2020 г.

 

За повече информация: http://www.ose.be/invotunes/index.html

 

Контакти:

Доц. д-р Васил Киров – ръководител на българския екип по проекта

Електронна поща: vassil.kirov@gmail.com